Strona główna

Zapraszamy na Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza do udziału w konferencji pt. „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej”, która będzie miała miejsce 27 września 2017 r. w godz. 9:00 – 15:00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie, przy Al. J. Piłsudskiego 3.

Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na drugą wizytę studyjną!

Data opublikowania:

Logo KOOWES

Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (KOOWES) zaprasza  przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej (PUP/MUP, OPS, PCPR, ODR) oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 18-20 październik 2017r. w Kluczach- Krakowie.

Zaproszenie na warsztaty wyjazdowe (wizytę studyjną)

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w trzydniowych warsztatach wyjazdowych pn. „Wioski tematyczne jako szansa rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich” – województwo warmińsko-mazurskie w dniach 04-06 października 2017 roku.

Szkolenia w ŚOWES już jesienią 2017!

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) rozpoczyna nabór na bezpłatne szkolenia i zaprasza do składania propozycji  tematyki szkoleniowej.

Regionalne Forum Ekonomii Społecznej – warsztaty w Busku-Zdroju

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza do wzięcia udziału w  drugim spotkaniu warsztatowym w ramach Regionalnego Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 5 września 2017 r. w godz. 10.00 - 13.45 w Busku-Zdroju (Buskie Samorządowe Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 22).

Nabór biznesplanów w Świętokrzyskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej!

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony w partnerstwie przez Caritas Diecezji Kieleckiej, Fundację Centrum Europy Lokalnej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej prowadzi nabór Biznesplanów do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w podmiotach ekonomii społecznej. 

Spółdzielnia Socjalna „STARACHOWICZANKA” rozpoczęła prace

Data opublikowania:

Logo Spółdzielni Starachowiczanka

1 sierpnia rozpoczęła działalność, utworzona przez Prezydenta Miasta i Starostę Starachowickiego - Spółdzielnia Socjalna „STARACHOWICZANKA”. Na początku działalności do obowiązków pracowników spółdzielni należeć będzie m.in. utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych komunikacji miejskiej, w tym opróżnianie koszy i dbanie o estetyczny wygląd wiat przystankowych.

EKONOMIA SPOŁECZNA ZE SMAKIEM

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Dziś (30 czerwca) odbędzie się spotkanie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego z podmiotami ekonomii społecznej. Spotkanie ma na celu włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące sieci/klastry. Znaczna liczba świętokrzyskich podmiotów ES prowadzi usługi w zakresie cateringu; w Sieci Dziedzictwa już funkcjonuje kilka pes-ów.

„Bez Barier z Ekonomią Społeczną – Niepełnosprawność nie jest barierą”

Data opublikowania:

W trakcie spotkania

Dziewiątego czerwca w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu 200 uczniów szkół integracyjnych z województwa świętokrzyskiego uczestniczyło w spotkaniu o charakterze równościowym „Bez Barier z Ekonomią Społeczną – Niepełnosprawność nie jest barierą” zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. Goście wydarzenia: Adam Nyk, Marta Słomka oraz Michał Szafrański opowiadali o swoim codziennym życiu, zmaganiach z niepełnosprawnością, pokonywaniu przeszkód oraz zdradzili, co im daje siły, by się motywować.