III posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Od lewej: Damian Gad, Elżbieta Korus, Michał Kocia

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego spotkał się dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim na trzecim w tej kadencji posiedzeniu. Obradom przewodniczyła Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Podczas spotkania działający przy Stowarzyszeniu Nadzieja Rodzinie Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach otrzymał certyfikat Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”. To szczególne wyróżnienie dla podmiotów ekonomii społecznej, które w wyjątkowy sposób dbają o jakość swoich produktów i usług, skutecznie łącząc misję społeczną z prowadzeniem efektywnej działalności gospodarczej.

Prawo nadawania znaku „Zakup prospołeczny” podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego posiada wyłącznie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, który jest instytucją certyfikującą  na mocy umowy licencyjnej z Fundacją imienia Królowej Polski św. Jadwigi.

Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Nadzieja Rodzinie od lat tworzy miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie oferowane przez ZAZ produkty, w tym artykuły spożywcze, są tak dobrej jakości, że cieszą się wielkim uznaniem wśród mieszkańców regionu.  To z kolei przekłada się na budowanie pozytywnego wizerunku podmiotów ekonomii społecznej, co potwierdzają uzyskiwane certyfikaty. Kielecki Zakład Aktywności Zawodowej certyfikat „Zakup prospołeczny” uzyskuje systematycznie od 2017 roku.

Podczas posiedzenia Małgorzata Góźdź – Morawska, zastępca kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej, przedstawiła najważniejsze aspekty bieżącej działalności kieleckiego ZAZ -u.

W trakcie spotkania przedstawiony został, przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, raport o stanie ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim w 2023 roku. Natomiast o sytuacji sektora ekonomii społecznej w subregionie południowym i północnym, w tym podejmowanych działaniach i napotykanych w ich trakcie trudnościach, mówili przedstawiciele dwóch działających tam ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Elżbieta Cholewa, kierownik Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Kamil Żuława, doradca ogólny Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zaprezentowany został także nowy, adresowanych do samorządów, projekt zatytułowany „Premia Społeczna”, a polegający na wykorzystaniu podmiotów ekonomii społecznej do realizacji przypisanych samorządom usług społecznych.

W dzisiejszym posiedzeniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej uczestniczyli także Michał Kocia, kierownik Oddziału Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny oraz Damian Gad, kierownik  kierownik Oddziału Profilaktyki, Rehabilitacji i Współpracy z NGO w ROPS.

Czym jest Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej? To organ wspierający działania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w procesie koordynacji i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej. Pełni funkcję opiniodawczą, konsultacyjną i doradczą oraz współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odpowiedzialnym za wspomaganie rozwoju i promowanie ekonomii społecznej w regionie. Do najważniejszych zadań Komitetu należy m.in. realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,  opiniowanie regionalnego programu dotyczącego rozwoju ekonomii społecznej oraz zapoznawanie się z efektami jego wdrażania, a także opiniowanie  uchwal Zarządu Województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. 

Galeria zdjęć

 • III posiedzenie Reginalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (4)
 • Elżbieta Korus, Małgorzata Góźdź-Morawska, Michał Kocia
 • Elżbieta Korus, Mariusz Pasek, Michał Kocia
 • Damian Gad, Elżbieta Korus, Michał Kocia
 • Członkowie Reginalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (1)
 • Członkowie Reginalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (2)
 • Członkowie Reginalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (3)
 • Członkowie Reginalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (4)
 • Członkowie Reginalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (5)
 • Członkowie Reginalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (6)
 • III posiedzenie Reginalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (1)
 • III posiedzenie Reginalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (2)
 • III posiedzenie Reginalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (3)
 • III posiedzenie Reginalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (5)
 • III posiedzenie Reginalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (6)
 • III posiedzenie Reginalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (7)