Rozpoczynają się konsultacje projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 6784/23 z dnia 21 marca 2023 r. przyjął projekt Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku i skierował go do konsultacji.

Termin konsultacji:

Konsultacje odbędą się w dniach 27 marca 2023 r. – 30 kwietnia 2023 r.

Uwagi oraz opinie, które wpłyną poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane. Nie będą rozpatrywane również opinie i uwagi anonimowe (uczestnicy wraz ze zgłaszaną uwagą muszą podać nazwę podmiotu zgłaszającego uwagi).

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Forma konsultacji:

Uwagi przyjmowane będą wyłącznie na formularzu konsultacji (formularz w załączeniu),  dostępnym:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: swietokrzyskie.pro
 • na stronie projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”: es.umws.pl

Uwagi oraz opinie, niepodpisane lub przesłane w innej formie niż za pośrednictwem formularza konsultacyjnego nie będą rozpatrywane.

Uwagi i opinie zamieszczone na formularzu konsultacji z dopiskiem „Konsultacje dot. Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku” należy przekazywać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • drogą korespondencyjną na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
  lub osobiście w siedzibie Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego (w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30).

Do udziału w konsultacjach zapraszamy:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • partnerów społecznych i gospodarczych (w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) tj.:
 • organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
 • samorządy zawodowe,
 • izby gospodarcze,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce m.in. uczelnie,
 • Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Wyniki konsultacji:

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz stronie projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” www.es.umws.pl .

Zapraszamy do udziału w konsultacjach, do przesłania uwag i opinii do konsultowanego projektu dokumentu, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Świętokrzyskim do 2030 roku”.

Szczegółowych informacji dot. konsultacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod nr telefonów: 41 395-19-37, 41 395-11-40 lub 41 395-15-95.