Strona główna

Zaproszenie na warsztaty wyjazdowe (wizytę studyjną)

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w trzydniowych warsztatach wyjazdowych pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w  dniach 03-05 października 2018 roku.

Celem warsztatów wyjazdowych będzie poznanie praktycznych aspektów  funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, oraz systemu wsparcia i współpracy pomiędzy instytucjami życia publicznego, społecznego i gospodarczego na rzecz sektora ekonomii społecznej. Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym i aktywizacji społeczności lokalnych w zakresie minimalizowania zjawiska wykluczenia społecznego  oraz działania aktywizujące osoby zagrożone marginalizacją prowadzone w formie gospodarstwa opiekuńczego przez podmiot ekonomii społecznej.

Zaproszenie do wzięcia udziału w dwudniowej wizycie studyjnej w województwie śląskim

Data opublikowania:

Logo ŚOWES

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza do wzięcia udziału w  dwudniowej wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 26 – 27 września 2018 r. w województwie śląskim. 

Celem wizyty jest prezentacja dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej, poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności w celu zakładania podmiotów ekonomii społecznej, a także rozwijanie ekonomii społecznej. W programie wizyty przewidujemy spotkania z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej z Częstochowy i Katowic.

Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”

Data opublikowania:

Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”

W dniach 9-10 lipca 2018 roku przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej uczestniczyli w wizycie studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.

"Sieciowanie na ludową nutę"

Data opublikowania:

"Sieciowanie na ludową nutę"

6 lipca 2018 roku w malowniczym i gościnnym Skalbmierzu odbyło się spotkanie  integracyjne włączające podmioty ekonomii społecznej w sieci/klastry „Sieciowanie na ludową nutę”. Pierwsza część imprezy odbyła się w skalbmierskim Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury. Goście, uroczyście przywitani przez Agatę Jackiewicz, Dyrektora MGOK, wzięli udział warsztatach poprowadzonych przez pracowników domu kultury oraz lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. Skalbmierz i okolice słyną z kiszonek, dlatego został przygotowany warsztat „Nastaw słój i obserwuj magię”. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się o domowych sposobach ich wytwarzania, spróbować pysznych ogórków, barszczów czerwonego i białego na domowym zakwasie, domowego smalcu. Wszyscy mogli podziwiać  „pająki”  inne wyroby rękodzieła ze słomy, obserwować proces ich tworzenia, a nawet zrobić swoje.

Zapraszamy do konsultacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie  w dniu 12 lipca 2018 r. w sali 202  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o godz. 10.00 w celu konsultacji nowelizowanego Krajowego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023 Ekonomia Solidarności Społecznej (załączeniu projekt KPRES).

Obradował Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Obradował Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

Wyniki raportu z monitoringu wskaźników Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za 2017 rok oraz modelowa współpraca województw Polski Wschodniej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej były tematem obrad Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Posiedzeniu, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przewodniczył Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Udany „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej” w Sandomierzu

Data opublikowania:

Kiermasz Ekonomii Społecznej

Z ogromnym zainteresowaniem spotkała się konferencja pt. „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej” zorganizowana w Sandomierzu przez Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES). Konferencja towarzyszyła IV Festiwalowi Organizacji Pozarządowych w Sandomierzu, którego celem jest promowanie inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców, jak również pogłębianie integracji organizacji pozarządowych, wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych działań.  Kiermasz składał się z części konferencyjnej oraz targowej. Z wiedzy prelegentów skorzystały między innymi osoby zainteresowane  zwiększeniem swoich szans na zatrudnienie, jak również szukające informacji w zakresu ekonomii społecznej dla rozwoju gmin i powiatów.