Obradował Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026

Data opublikowania:

Obradował Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026

W poniedziałek,  4 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się drugie posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026. W obradach uczestniczyli: Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) oraz zastępca dyrektora ROPS Arkadiusz Ślipikowski.

Tematem posiedzenia była aktualna sytuacja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim oraz działania, planowane do realizacji przez akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w obszarze ekonomii społecznej do 2028 roku. Omówiono także założenia i cele Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Świętokrzyskim do 2030 roku, który jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym kierunki rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Sytuację sektora ekonomii społecznej w  poszczególnych subregionach województwa świętokrzyskiego, sprawozdanie z działalności OWES za lata 2019-2023 oraz założenia i planowane działania w obszarze ekonomii społecznej w projektach ośrodków wsparcia ekonomii społecznej do 2028 roku przedstawili Elżbieta Cholewa, kierownik Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion południowy i Dariusz Kurcman, kierownik Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion północny).

Zaprezentowano także cele Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim do 2030 roku  oraz dyskutowano na temat systemu wsparcia ekonomii społecznej w regionie. Przybliżono ponadto założenia i planowane działania projektu ROPS „Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim” w obszarze ekonomii społecznej do 2028 roku.

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej to organ wspierający działania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie koordynacji działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Członkowie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026 zostali powołani Zarządzeniem Nr 66/23 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r.

W gronie członków Komitetu znalazły się osoby mające wpływ na rozwój ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim.

Komitet składa się z przedstawicieli:

 1. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – wskazanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
 2. Wojewody Świętokrzyskiego – wskazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego,
 3. jednostek samorządu terytorialnego,
 4. podmiotów ekonomii społecznej,
 5. Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – wskazanych przez Przewodniczącego Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 6. związków spółdzielczych,
 7. uczelni,
 8. związków zawodowych,
 9. organizacji pracodawców.

Do najważniejszych zadań Komitetu należy m.in.:

 1. przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,
 2. zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie,
 3. realizacja innych zadań wynikających z dokumentów krajowych i regionalnych, związanych z tematyką ekonomii społecznej.

Komitet współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odpowiedzialnym za koordynację rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Galeria zdjęć

 • Uczestnicy posiedzenia
 • Członkowie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społeczne
 • Członkowie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego
 • Elżbieta Korus, Arkadiusz Ślipikowski, Ewa Kiniorska
 • Elżbieta Korus, Arkadiusz Ślipikowski, Ewa Kiniorska
 • Aleksandra Marcinkowska, dyrektor WUP na posiedzeniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
 • Uczestnicy posiedzenia
 • Uczestnicy posiedzenia
 • Uczestnicy posiedzenia
 • Michał Kocia, Elżbieta Korus,Arkadiusz Ślipikowski, Ewa Kiniorska
 • Arkadiusz Ślipikowski,Danuta Witczak-Roszkowska,Słąwomir Kopacz,Ewa Kiniorska
 • Uczestnicy posiedzenia
 • Członkowie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego
 • Uczestnicy posiedzenia
 • Członkowie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego
 • Członkowie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego
 • Arkadiusz Ślipikowski, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej