Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) pełnią ważną rolę we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej. Zgodnie z Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej ich zadaniem jest pomaganie w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów ekonomii społecznej.  Aby zidentyfikować te podmioty, które świadczą usługi o najwyższej jakości i których działania przynoszą wymierne  i trwałe efekty, m.in. zatrudnieniowe, stworzony został system akredytacji OWES. Tylko pozytywne zakończenie procedury akredytacji, potwierdzone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje możliwość pozyskania finansowania ze środków publicznych!

Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim:

 1. Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej
  • Stowarzyszenie „Integracja i Rozwój” – Lider
  • Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
  • Fundacja „Pestka"
  • Stowarzyszenie CAL
 2. Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)
  • Caritas Diecezji Kieleckiej – Lider
  • Fundacja „Centrum Europy Lokalnej”
  • Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
 3. Świętokrzyski OWES
  • Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza sp. z o.o. – Lider
  • Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.