Nowy skład Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego w kadencji 2023 – 2026

Data opublikowania:

Wręczenie aktów powołania członkom RKRES

Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego kadencji 2023 – 2026, podczas którego marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik wręczyli akty powołania nowym członkom Komitetu. W wydarzeniu uczestniczyli także dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus i jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski. 

-Państwa działalność społeczna w Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego jest bardzo ważna i będzie służyć integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją oraz rozwojowi lokalnemu. Dziękuję, że wyraziliście chęć współpracy – zwrócił się do obecnych na spotkaniu marszałek Andrzej Bętkowski.

– Dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wsparcie podmiotów ekonomii społecznej jest bardzo ważne. Świadczy o tym fakt, że w minionej perspektywie przeznaczyliśmy na wsparcie tego obszaru ponad 26 mln złotych. Natomiast w obecnej perspektywie kwota, którą przeznaczymy na rozwój ekonomii społecznej wynosi blisko 66 mln zl. I co istotne – 60 procent z tej kwoty zostanie przeznaczone na zatrudnianie osób w tych podmiotach ekonomii społecznej na umowę o pracę – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik.

W gronie członków Komitetu znalazły się osoby mające wpływ na rozwój ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. To przedstawiciele: marszałka województwa, wojewody, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego, związków spółdzielczych, instytutów badawczych, uczelni, związków zawodowych, organizacji pracodawców.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Zarządzeniem Nr 66/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. powołał członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Kadencja nowo powołanego Komitetu rozpoczęła się 28 kwietnia 2023 r. i potrwa 3 lata.

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej – to organ wspierający Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w zakresie koordynacji działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Pełni funkcję opiniodawczą, konsultacyjną i doradczą oraz współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odpowiedzialnym za koordynację rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Do najważniejszych zadań Komitetu należy m.in.:

 1. przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,
 2. zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie.

Galeria zdjęć

 • Andrzej Bętkowski, Renata Janik
 • Arkadiusz Ślipikowski, Andrzej Bętkowski, Renata janik, Elżbieta Korus
 • Arkadiusz Ślipikowski,Andrzej Bętkowski,Renata Janik,Elżbieta Korus
 • Członkowie Komitetu
 • Członkowie Komitetu (2)
 • Członkowie Komitetu (3)
 • Posiedzenie Reginalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
 • Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (2)
 • Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (3)
 • Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (2)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (3)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (4)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (5)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (6)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (7)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (8)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (9)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (10)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (11)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (12)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (13)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (14)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (15)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (16)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (17)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (18)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (19)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (20)
 • Wręczenie aktów powołania członkom RKRES (21)