Biznes a ekonomia społeczna - kolejne spotkanie w ramach "Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej"

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

Współpraca biznesu z ekonomią społeczną była głównym tematem drugiego spotkania Grupy Tematycznej ds. współpracy pomiędzy nauką, NGO, biznesem i administracją, działającej w ramach projektu "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Wydarzenie odbyło się we wtorek, 22 listopada, w Hotelu Dal w Kielcach z udziałem Piotra Żołądka, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Karoliny Jarosz, zastępcy dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ.

Ekspertkami spotkania były: Iwona Dobosz, prezes zarządu Fundacji Jesteśmy Blisko z Włoszczowy oraz Małgorzata Marek, lider ds. odpowiedzialnego biznesu organizacji PricewaterhouseCoopers (PwC) w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, autorka artykułów i publikacji o tematyce CSR i biznesowej m.in. podręczników dla przedsiębiorstw społecznych i biznesu "Zrób BiznES", która przybliżyła aktualne inicjatywy i projekty społeczne firmy PwC, korzyści płynące ze społecznej odpowiedzialności biznesu, a w szczególności ze współpracy z podmiotami ekonomii społecznej.

W spotkaniu uczestniczył Piotra Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. - Jest mi niezwykle miło, że nasze spotkania cieszą się tak wysoką frekwencją. Obecność państwa jest potwierdzeniem, że wysiłek, który wykonujemy na rzecz szeroko rozumianej ekonomii społecznej znajduje swoich odbiorców - mówił Piotr Żołądek. - Dziś podstawą realizacji jakichkolwiek przedsięwzięć jest kultura wzajemnego zaufania. Jeśli to zrozumiemy, będziemy wdrażać w życie i pogłębiać, to obszar obudowy prawnej stanie się tylko formalnością. Ekonomię społeczną należy nie tylko przedstawiać za pomocą przykładów ale awansować ją tak, aby miała oblicze przemyślanych i profesjonalnych działań - dodał.

O przebiegu i dynamice projektu "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna" mówiła Karolina Jarosz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. - Za nami kolejne udane przedsięwzięcia, m. in. w ubiegłym tygodniu odbywały się Dni Ekonomii Społecznej na uczelniach wyższych województwa świętokrzyskiego. Już jutro zaczynamy warsztaty wyjazdowe do Wielkopolski, która jest dobrym przykładem rozwoju ekonomii społecznej na obszarze naszego kraju. Przed nami również Targi Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 1 i 2 grudnia w Filharmonii Świętokrzyskiej - poinformowała Karolina Jarosz.

Podczas spotkania przedstawiono również wyniki badania pn. "Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim".

www.wrota-swietokrzyskie.pl

Galeria zdjęć

 • O przebiegu i dynamice projektu "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna" mówiła Karolina Jarosz
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
 • Prowadzący spotkanie
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
 • Gościem spotkania był Piotr Żołądek
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.