EKONOMIA SPOŁECZNA ZE SMAKIEM

Data opublikowania:

Dziś (30 czerwca) odbędzie się spotkanie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego z podmiotami ekonomii społecznej. Spotkanie ma na celu włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące sieci/klastry. Znaczna liczba świętokrzyskich podmiotów ES prowadzi usługi w zakresie cateringu; w Sieci Dziedzictwa już funkcjonuje kilka pes-ów.

Regionalna sieć współpracy wraz z  klastrem jest uznanym instrumentem prowadzenia polityki rozwoju regionalnego dającym możliwości budowy silnej marki produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych.

Dlaczego warto się sieciować:

  • dla lepszego, sprawniejszego przedstawiania swoich poglądów „Razem możemy więcej”,
  • współpracując ze sobą organizacje mogą wypracować stanowisko przynoszące korzyści szerszej grupie odbiorców (nie tylko członkom stowarzyszenia ale całej lokalnej społeczności),
  • sieci czy koalicje często realizują te zadania, na które pojedyncze organizacje nie mają czasu i/lub zasobów, mimo że są one istotne z punktu widzenia ich misji będąc w sieci zachowujemy swoją niezależność.

Sprawnie działający klaster to między innymi korzyści finansowe, poprawa pozycji konkurencyjnej podmiotu, wspólna promocja,  zyskanie nowych sieci kontaktów, rozszerzenie skali działalności.

Podmioty komercyjne działające w ramach Sieci Dziedzictwa Kulinarnego mogą podjąć współpracę z podmiotami ekonomii społecznej i zdobyć prospołeczny wizerunek (CSR).

Spotkanie ma na celu poszerzenie perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, ma służyć nawiązywaniu kontaktów, zawiązywaniu współpracy, integracji.