ŚOWES ogłosił nabór na mikrodotacje – edycja 2022

Data opublikowania:

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) ogłosił nabór na mikrodotacje na lokalne inicjatywy społeczne tj. projekty inicjujące współpracę lokalną na rzecz rozwoju aktywności społecznej w środowisku lokalnym z uwzględnieniem ekonomii społecznej lub na tworzenie lokalnej współpracy międzysektorowej.

Konkurs jest skierowany do  grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych z obszaru działania ŚOWES tj. obejmującego powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski, opatowski, staszowski i sandomierski.

Termin składania wniosków upływa 25.07.2022 r. o godzinie 23.59.

Kwota jednej mikrodotacji wynosi maksymalnie do 5.000,00 zł. Środki przeznaczone na mikrodotacje w edycji 2022 r.  to 50.000,00 zł.

Inicjatywy zgłoszone w ramach konkursu powinny być zrealizowane w okresie od 01.09.2022 r. do 28.02.2023 r.

Szczegóły na stronie ŚOWES:
https://sowes.caritas.pl/mikrodotacje-sowes-na-lokalne-inicjatywy-spoleczne-edycja-2022-nabor-do-25-lipca/