Rozstrzygnięto dwa konkursy Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Obrady Kapituły Konkursu Lider Ekonomii Społecznej

Wkrótce poznamy laureatów dwóch dorocznych konkursów, ogłoszonych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. Obradujące dziś pod przewodnictwem wicemarszałek Renaty Janik kapituły konkursów  „Lider Ekonomii Społecznej ” oraz  „Konkursu dla dziennikarzy z zakresu Ekonomii Społecznej” wyłoniły zwycięzców. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Lider Ekonomii Społecznej.

Organizowany corocznie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej konkurs „Lider Ekonomii Społecznej” skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji biznesu, podmiotów ekonomii społecznej z  terenu województwa  świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej. Prowadzony jest w trzech kategoriach: „Samorząd prospołeczny” (do 20 tys. mieszkańców oraz powyżej 20 tys. mieszkańców), „Biznes prospołeczny” (mikro i małe przedsiębiorstwa oraz średnie i duże przedsiębiorstwa) oraz „Podmiot ekonomii społecznej”.

Jak informuje wicemarszałek Renata Janik – Podczas dzisiejszego posiedzenia wybraliśmy spośród nadesłanych zgłoszeń podmioty, samorządy i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i promując postawy zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu. Przyznaliśmy także nagrodę specjalną. Cieszę się, że mimo pandemii do konkursu wpłynęło aż 38 zgłoszeń – dodaje wicemarszałek.

Z kolei już po raz drugi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował „Konkurs dla dziennikarzy z zakresu ekonomii społecznej”. Jego celem jest wyróżnienie inicjatyw i działań, realizowanych w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego, pogłębienie wiedzy mieszkańców regionu o ekonomii społecznej, jak również pobudzenie w środowisku dziennikarskim zainteresowania tym obszarem. Skierowany był do dziennikarzy i twórców z terenu województwa świętokrzyskiego, publikujących w prasie, radiu, telewizji i portalach internetowych, którzy na przestrzeni minionych 12 miesięcy zamieścili w mediach swoje prace, poświęcone ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. Kapituła przyznała dziś nagrody pieniężne autorom trzech najlepszych prac (pierwsza w wysokości – 3 300 zł, druga – 2 000 zł i trzecia – 1 000 zł).

Zwycięzców obu konkursów poznamy podczas uroczystej Gali Lider Ekonomii Społecznej.

Galeria zdjęć

  • Obrady Kapituły Konkursu Lider Ekonomii Społecznej
  • Obrady Kapituły Konkursu Lider Ekonomii Społecznej