Webinarium o roli ROPS

Data opublikowania:

Widok ekranu programu do telekonferencji

W ramach SIRES II 22 lutego, w godz. 10.00 - 13.30 odbyło się spotkanie online poświęcone rozwoju ekonomii społecznej i usługom społecznym do 2030 r. oraz, w tym kontekście, wyzwaniom i roli ROPS.

Przedstawiciele kieleckiego ROPS wzięli udział w webinarium.

Stronę rządową reprezentowali: Dyrektor J. Pawlak z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRiPS, Dyrektor Andżelika Wardęga z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRiPS oraz Dyrektor Piotr Krasuski z Departamentu EFS w MFiPR.