Umowy na dofinansowanie ZAZ-ów podpisane

Data opublikowania:

Od lewej zastępca dyrektora ROPS Arkadiusz Ślipikowski, Dyrektor ROPS Elżbieta Korus, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Ksiądz Bogusław Pituch dyrektor Caritas Diecezji sandomierskie i Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski

Prawie 2 miliony złotych trafi do siedmiu świętokrzyskich Zakładów Aktywności Zawodowej. Dziś w urzędzie marszałkowskim wicemarszałek Renata Janik i wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali umowy z przedstawicielami świętokrzyskich organizacji pozarządowych w sprawie udzielania dofinansowania działalności Zakładów w 2022 r. ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Działalność Zakładów Aktywności Zawodowej finansowana jest ze środków: Samorządu Województwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji, własnych Organizatora Zakładu, z działalności wytwórczej i usługowej Zakładu.

– W bieżącym roku z budżetu województwa na działalność ZAZ-ów przeznaczyliśmy blisko 2 miliony złotych. W dyspozycji Samorządu Województwa są także środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie ponad 9,5 miliona złotych, które zostaną wkrótce przekazane Zakładom – zaznacza wicemarszałek Renata Janik. – Dzięki dofinansowaniu ZAZ-ów z budżetu województwa osoby z niepełnosprawnościami mogą rozwijać swoje umiejętności oraz aktywizować się społecznie i zawodowo – dodaje.

Jak informuje wicemarszałek Marek Bogusławski  – 294 osoby z niepełnosprawnościami z naszego regionu znalazły miejsca pracy, rehabilitacji i terapii dzięki funkcjonowaniu Zakładów Aktywności Zawodowej.

Dofinansowanie otrzymały:

 • Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski – kwota 232 729,63 zł,
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej – kwota 230 000,00 zł,
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” – 400 000,00 zł,
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja „Gramy   z Tobą” – kwota 210 000,00 zł,
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Sandomierskiej – 190 000,00 zł,
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Chmielniku, którego Organizatorem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego – 192 840,00 zł,
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki – kwota 415 000,00 zł (umowa została podpisana we wcześniejszym terminie).

Zgodnie z podpisanymi umowami dofinansowanie Zakładom zostanie przekazane w dwóch transzach, pierwsza w lutym 2022 r., natomiast druga w lipcu 2022 r.

Ze strony Organizatorów Zakładów umowy podpisali: Mirosław Szymczyk, prezes Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski i Wojciech Czajkowski, sekretarz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski; ks. Stanisław Słowik, dyrektor naczelny Caritas Diecezji Kieleckiej, ks. Andrzej Drapała, prezes Zarządu Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie; Renata Iwan, wiceprezes Fundacji Gramy z Tobą, Tomasz Gustaw, członek Zarządu Fundacji Gramy z Tobą; ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej; Jerzy Wątroba, prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz wiceprezes zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego Dariusz Wątroba.

W wydarzeniu uczestniczyli także: Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej; Arkadiusz Ślipikowski, zastępca dyrektora ROPS, Damian Gad, kierownik Oddziału Profilaktyki, Rehabilitacji i Współpracy z NGO’s.

Galeria zdjęć

 • Od lewej zastępca dyrektora ROPS Arkadiusz Ślipikowski, Dyrektor ROPS Elżbieta Korus, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik i Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski
 • Od lewej zastępca dyrektora ROPS Arkadiusz Ślipikowski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, ksiądz Stanisław Słowik dyrektor Caritas Kielce i Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski
 • Od lewej zastępca dyrektora ROPS Arkadiusz Ślipikowski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, ksiądz Andrzej Drapała - prezes zarządu Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie i Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski
 • Od lewej Jerzy Wątroba – prezes ZDZ, zastępca dyrektora ROPS Arkadiusz Ślipikowski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski i Dariusz Wątroba – wiceprezes ZDZ
 • Od lewej zastępca dyrektora ROPS Arkadiusz Ślipikowski, Dyrektor ROPS Elżbieta Korus, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Ksiądz Bogusław Pituch dyrektor Caritas Diecezji sandomierskie i Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski
 • Od lewej zastępca dyrektora ROPS Arkadiusz Ślipikowski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, ksiądz Witold Janocha prezes fundacji „Gramy z tobą”, Tomasz Gustaw - członek zarządu „Gramy z Tobą”, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski i Renata Iwan wiceprezes fundacji „Gramy z tobą”