Dni ekonomii społecznej z nowymi umiejętnościami na Politechnice Świętokrzyskiej

Data opublikowania:

Widok sali z uczestnikami debaty kawa z ekspertem

Studenci kieleckich uczelni, reprezentanci samorządów uczniowskich i kół naukowych szkół średnich, zawodowych oraz uczniowie ósmych klas szkół podstawowych wzięli udział w zorganizowanych pod hasłem „Nowe umiejętności” na Politechnice Świętokrzyskiej „Dniach Ekonomii Społecznej”.

Wydarzenie odbyło się po raz piąty, ale po raz pierwszy zorganizowano je w nowej formule, która obejmowała trzy części. Część pierwsza, to prezentacje i warsztaty zorganizowane dla kieleckiej młodzieży ze szkół podstawowych, średnich i wyższych. Przeprowadzono warsztaty i pokaz Kieleckiego Parku Technologicznego oraz prezentacje Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się oferty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej.

Nowe technologie reprezentowała firma Transition Technologies PSC Sp. z o.o..

O możliwościach zakładania przedsiębiorstw społecznych uczestnicy mogli się dowiedzieć na stoiskach Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i jego Kielecko-Ostrowieckiego odpowiednika. Jeden z nowo utworzonych podmiotów ekonomii społecznej – Fundacja Instytut Rozwoju Rynku z Kielc zaprezentował swoją ofertę podczas wydarzenia.

Sektor publiczny był reprezentowany na stoiskach informacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

„Cieszę się, że organizowane są w naszym regionie przedsięwzięcia ukierunkowane na aktywizację młodzieży oraz na wspieranie przyszłych i obecnych przedsiębiorców i budowanie mostów między sektorem prywatnym, publicznym i pozarządowym. Wierzę, że te działania okażą się przepustką, która pozwoli młodym ludziom zrealizować ich plany i marzenia, a także wykorzystać drzemiący w każdym potencjał” – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Część druga wydarzenia, to zorganizowana po raz pierwszy w ramach V edycji „Dni ekonomii społecznej” debata „Kawa z ekspertem”.

Dyskusja odbyła się z udziałem, zaproszonych przez wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renatę Janik, ekspertów, reprezentujących środowiska biznesu, samorządu terytorialnego, szkolnictwa wyższego i przedstawiciela samorządu studenckiego.

Oprócz ambasadora wydarzenia i prowadzącej debatę Renaty Janik uczestniczyli w niej prezydent Kielc Bogdan Wenta, rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, prezes Zarządu Grupy PBI Przemysław Bokwa, dyrektor Przemysłowy Cementu w Firmie Lafarge Stanisław Sobczyk oraz przewodniczący Regionu Kielce Studenckiego Forum Business Centre Club Nikodem Gos.

Dyskutowano o działaniach Zarządu Województwa, miasta Kielce, Politechniki Świętokrzyskiej oraz lokalnego biznesu na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków do tego, aby zachęcić młodych ludzi do związania swojej przyszłości z naszym regionem. Rozmowa dotyczyła również osobistych doświadczeń uczestników debaty, związanych z budowaniem ich kariery zawodowej

Zwieńczeniem Dni Ekonomii Społecznej była Debata Oksfordzka, której uczestnicy dyskutowali nad tezą „Ekonomia społeczna nie nadąża za umiejętnościami przyszłości”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, zaproszeni goście, uczniowie i studenci.

„Dni Ekonomii Społecznej” poprowadzili Elżbieta Korus – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Arkadiusz Ślipikowski – zastępca dyrektora ROPS.

Partnerami wydarzenia byli: Politechnika Świętokrzyska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Wojewódzki Urząd Pracy, Kielecki Park Technologiczny oraz spółka Transition Technologies PSC.

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria zdjęć

 • Widok sali z uczestnikami debaty kawa z ekspertem
 • Debata kawa z ekspertem początek
 • Debata kawa z ekspertem wypowiedź rektoar politechniki
 • debata oksordzka uczestnicy i publiczność
 • debata oksfordzka strona propozycji
 • debata oksfordzka strona opozycji
 • debata oksfordzka opozycja
 • debata oksfordzka głosowanie
 • Prezentacja łazika marsjańskiego
 • Stoisko łazików marsjańskich
 • Dni ekonomii społecznej z nowymi umiejętnościami na Politechnice Świętokrzyskiej
 • Otwarcie warsztatów na auli Politechniki Świętokrzyskiej