Certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Data opublikowania:

Przypominamy, że zmianie uległ termin składania wniosków w ramach  Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021.

Termin na złożenie wniosków w konkursie upływa 30 czerwca br.

Jednocześnie przypominamy, że w tej edycji nagrody są przyznawane w ramach 5 kategorii:

Kategoria

I. Debiut roku

II. Najlepszy pracodawca

III. Sukces rynkowy

IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS

V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Uprawniony Podmiot

PES

PES

PES

PES

JST

Dodatkowe wymagania

Posiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2020

Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu.

Gmina lub powiat

* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

 1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:
  1. pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),
  2. wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,
  3. produkcji filmów o działalności laureatów,
  4. udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I-IV).
 2. Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:
  1. pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),
  2. wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Termin na składanie wniosków upływa 30 czerwca.

Szczegółowe informacje na stronie konkursu  www.znakjakosci.mrips.gov.pl