Zakup prospołeczny – przedłużono certyfikaty dla podmiotów ekonomii społecznej z naszego regionu

Data opublikowania:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus podpisały dzisiaj Certyfikaty potwierdzające prawo do posługiwania się promocyjnym znakiem jakości „Zakup prospołeczny”.

Gratulujemy Podmiotom Ekonomii Społecznej, które otrzymały certyfikat!

Certyfikat „ZAKUP PROSPOŁECZNY” otrzymały następujące podmioty:

  1. Caritas Diecezji Kieleckiej, Zakład Aktywności Zawodowej.
  2. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, Zakład Aktywności Zawodowej.
  3. Fundacja Mini College w Kielcach.
  4. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie.
  5. Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur” Sp. z o.o. w Bałtowie.
  6. Fundacja „Pomocna Dłoń” Ostrowiec Świętokrzyski.

Zachęcamy Podmioty Ekonomii Społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego do starania się o zdobycie dla swoich produktów i usług znaku promocyjnego „Zakup prospołeczny”.

Kupujmy produkty oznaczone znakiem „Zakup prospołeczny” – dzięki temu wspieramy podmioty ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, a jednocześnie mamy gwarancję wysokiej jakości.

Galeria zdjęć

  • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik
  • Certyfikaty