Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i projekt Świętokrzyska Ekonomia Społeczna wspiera działania na rzecz rozwoju powiatu koneckiego!

Data opublikowania:

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie starostwa powiatowego w Końskich 28.01. uczestniczyli:

ROPS reprezentowała Anna Marwicka - doradca/konsultant do spraw Ekonomii Społecznej.

W spotkaniu udział wzięli również eksperci z Kielecko - Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Władze gmin i powiatu reprezentowali:

starosta konecki - Grzegorz Piec, Stanisław Pacocha – wójt gminy Gowarczów, Leszek Kuca – wójt gminy Ruda Maleniecka, Jarosław Pawelec - wójt gminy Smyków, Krzysztof Bajor – z-ca wójta gminy Fałków, Przemysław Janiszewski - pełnomocnik burmistrza MiG Końskie, dyrektor PCPR - Urszula Przygodzka.

Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi założeniami projektu i ustalili terminy pierwszych warsztatów animacyjnych w siedzibie starostwa koneckiego.

Inicjatorami spotkania były zespoły ekspertów z Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i projekt Świętokrzyska Ekonomia Społeczna wspiera działania na rzecz rozwoju powiatu koneckiego!
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i projekt Świętokrzyska Ekonomia Społeczna wspiera działania na rzecz rozwoju powiatu koneckiego!
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i projekt Świętokrzyska Ekonomia Społeczna wspiera działania na rzecz rozwoju powiatu koneckiego!
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i projekt Świętokrzyska Ekonomia Społeczna wspiera działania na rzecz rozwoju powiatu koneckiego!