Bliżej odpowiedzialności społecznej

Data opublikowania:

Bliżej odpowiedzialności społecznej

Lokalne podmioty działające w sektorze aktywizacji i społecznej reintegracji osób wykluczonych, z powiatu ostrowieckiego, dyskutowały na temat budowy terytorium odpowiedzialnego społecznie. Gościem dyskusji, która odbyła się w siedzibie LGD „Krzemienny Krąg” w Bałtowie, była wicemarszałek Renata Janik.

Organizatorem spotkania był Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (KOOWES) we współpracy z Lokalną Grupą Działania “Krzemienny Krąg” i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej (ROPS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

– To bardzo ważny dla nas moment, ponieważ rozpoczynamy działania w jednym z kluczowych obszarów życia każdej społeczności. Mówimy o polityce społecznej w kategorii inwestycji. Szukamy sposobów i obszarów współpracy, które pozwolą odchodzić od polityki społecznej pasywnej, która konserwuje ubóstwo, na rzecz wprowadzania elementów aktywnych tj. ekonomia społeczna – mówił Jarosław Kuba, prezes LGD “Krzemienny Krąg”. – Nie chcemy aby skończyło się tylko na dyskusji dlatego szukamy rozwiązań, które pokażą ludziom nowe możliwości – dodał.

– Ekonomia społeczna ma twarz człowieka, nie zysku i to człowiek stoi w centrum naszego zainteresowania. Zależy nam, aby jak najwięcej osób wykluczonych społecznie pobudzić do działania. To może się udać dzięki organizacjom pozarządowym, które będą aplikować po środki unijne oraz dzięki tego typu inicjatywom sieciującym obszar polityki społecznej – mówiła Renata Janik. – Podmioty ekonomii społecznej są w naszym regionie niezwykle potrzebne, zwłaszcza w kontekście postępującego procesu starzenia się społeczeństwa – dodała wicemarszałek.

W dyskusji na temat przyszłości powiatu ostrowieckiego wzięli udział: przedstawiciele gmin, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) oraz podmiotów ekonomii społecznej (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej, organizacje pozarządowe).

Rozmowa dotyczyła głównie możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (nabór rozpocznie się 28 czerwca 2019 r.). Mowa była także o utworzeniu międzygminnego przedsiębiorstwa społecznego świadczącego usługi opiekuńcze na terenie powiatu ostrowieckiego.

Było to kolejne spotkanie z cyklu “Społecznie odpowiedzialne terytorium”, którego celem jest budowa systemu opartego na współpracy instytucji publicznych, podmiotów ekonomii społecznej oraz podmiotów prywatnych.

Galeria zdjęć

 • Bliżej odpowiedzialności społecznej
 • Bliżej odpowiedzialności społecznej
 • Bliżej odpowiedzialności społecznej
 • Bliżej odpowiedzialności społecznej
 • Bliżej odpowiedzialności społecznej
 • Bliżej odpowiedzialności społecznej
 • Bliżej odpowiedzialności społecznej
 • Bliżej odpowiedzialności społecznej
 • Bliżej odpowiedzialności społecznej
 • Bliżej odpowiedzialności społecznej
 • Bliżej odpowiedzialności społecznej
 • Bliżej odpowiedzialności społecznej