Wokół ekonomii społecznej w Sandomierzu

Data opublikowania:

Wokół ekonomii społecznej w Sandomierzu

Przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu Polski Wschodniej biorą udział warsztatach pod hasłem „Refleksje Polski Wschodniej wokół ekonomii społecznej”, które odbywają się w Sandomierzu.

Obrady z udziałem ekspertów, połączone z wizytami studyjnymi w podmiotach ekonomii społecznej zorganizowane zostały w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego rzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Celem warsztatów jest umożliwienie wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań i rekomendacji w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na terenach o podobnej specyfice, potencjale i problemach społeczno-gospodarczych.

W ramach trzydniowych warsztatów zaplanowano dyskusje m.in. na temat pracy incydentalnej, jako wspólnego modelu wypracowanego przez PWES Ściany Wschodniej oraz współpracy powiatowej wokół rozwoju usług społecznych opartych o narzędzia ekonomii społecznej. Odbędą się również wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej w okolicach Sandomierza m.in. w Dwikozach i Samborcu.

Galeria zdjęć

  • Wokół ekonomii społecznej w Sandomierzu
  • Wokół ekonomii społecznej w Sandomierzu
  • Wokół ekonomii społecznej w Sandomierzu