Informacja dot. spotkania konsultacyjnego – 7.03.2019r.

Data opublikowania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uprzejmie informuje, iż spotkanie konsultacyjne dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 - Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (dot. podziału zadań i kompetencji pomiędzy ROPS i OWES) odbędzie się w dniu 7 marca 2019 roku o godzinie 9.00  w sali Urzędu Marszałkowskiego nr 202 (II piętro, AL. IX Wieków Kielc 3).