"Sieciowanie na ludową nutę"

Data opublikowania:

"Sieciowanie na ludową nutę"

6 lipca 2018 roku w malowniczym i gościnnym Skalbmierzu odbyło się spotkanie  integracyjne włączające podmioty ekonomii społecznej w sieci/klastry „Sieciowanie na ludową nutę”. Pierwsza część imprezy odbyła się w skalbmierskim Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury. Goście, uroczyście przywitani przez Agatę Jackiewicz, Dyrektora MGOK, wzięli udział warsztatach poprowadzonych przez pracowników domu kultury oraz lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. Skalbmierz i okolice słyną z kiszonek, dlatego został przygotowany warsztat „Nastaw słój i obserwuj magię”. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się o domowych sposobach ich wytwarzania, spróbować pysznych ogórków, barszczów czerwonego i białego na domowym zakwasie, domowego smalcu. Wszyscy mogli podziwiać  „pająki”  inne wyroby rękodzieła ze słomy, obserwować proces ich tworzenia, a nawet zrobić swoje.

W nowoczesnej sali kinowej otwartej niedawno w MGOK w Skalbmierzu dużym zainteresowaniem cieszył się film „Ekonomia społeczna Twoją szansa na przyszłość”. 

A wszystko przy muzyce ludowej.  Na ludową nutę. Spotkanie w domu kultury zakończyło się przemarszem kolorowego korowodu przez skalbmierski rynek do restauracji „Patrycja” na drugą część spotkania. Część oficjalną „Sieciowania na ludową nutę” rozpoczęli gospodarze: Piotr Żołądek -Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Agata Jackiewicz Dyrektor MGOK i Karolina Jarosz - Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

W ciekawym panelu eksperckim szukającym odpowiedzi na pytanie: Dlaczego warto współpracować w ramach sieci/klastrów?  wzięli udział zaproszeni prelegenci: Witold Kowal, Prezes Świętokrzyskiej Sieci LGD, Bogusława Wypych, Prezes LGD „Ziemia Jędrzejowska GRYF”,  Wanda Toporek, Prezes  Stowarzyszenia KGW „Macierzanka” oraz gospodarze spotkania. Po smacznym obiedzie odbył się pokaz kulinarny przygotowany przez znanego mistrza kuchni Nicolasa Reya (na ul. M. Reja), który z powodzeniem integrował smaki tradycyjnej kuchni polskiej i francuskiej. Na scenie zaprezentowały się także podmioty ekonomii społecznej.

Spotkanie integracyjne „Sieciowanie na ludową nutę” odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.

Galeria zdjęć

  • "Sieciowanie na ludową nutę"
  • "Sieciowanie na ludową nutę"
  • "Sieciowanie na ludową nutę"
  • "Sieciowanie na ludową nutę"
  • "Sieciowanie na ludową nutę"
  • "Sieciowanie na ludową nutę"
  • "Sieciowanie na ludową nutę"
  • "Sieciowanie na ludową nutę"
  • "Sieciowanie na ludową nutę"