Zaproszenie na dwudniowe warsztaty: "Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej – realizacja usług społecznych. Dylematy, możliwości i dobre praktyki" oraz "Współpraca i partnerstwo jako odpowiedź na rzeczywiste problemy gmin/powiatu"

Data opublikowania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach: „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej – realizacja usług społecznych. Dylematy, możliwości i dobre praktyki” oraz „Współpraca i  partnerstwo jako odpowiedź na rzeczywiste problemy gmin/powiatu”.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego - administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych.

Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowym bloku warsztatowym jest całkowicie bezpłatny.

Terminy i miejsce warsztatów

 1. Moduł I „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej – realizacja usług społecznych. Dylematy, możliwości i dobre praktyki”
  1. Trener: Karolina Cyran-Juraszek
   Termin: 06.06.2018 - 07.06.2018
   Miejsce realizacji: Kielce,
   Hotel Kameralny
   Ul. Tarnowska7
   25-395, Kielce
  2. Trener: Karolina Cyran-Juraszek
   Termin:  14.06.2018 - 15.06.2018
   Miejsce realizacji: Kielce,
   Hotel Kameralny
   Ul. Tarnowska7
   25-395, Kielce
 1. Moduł II „Współpraca i partnerstwo jako odpowiedz na rzeczywiste problemy gmin/powiatu”.
  1. Trener: Cezary Miżejewski
   Termin: 07.06.2018 -08.06.2018
   (w pierwszej kolejności będą rekrutowani uczestnicy z  powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego, starachowickiego, sandomierskiego).
   Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski,
   Hotel Accademia
   Al. 3 Maja 13
   27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  2. Trener: Cezary Miżejewski
   Termin: 20.06.2018 - 21.06.2018
   Miejsce realizacji: Kielce,
   Hotel Kameralny
   Ul. Tarnowska7
   25-394 Kielce
  3. Trener: Karolina Cyran-Jaraszek
   Termin: 25.06.2018 - 26.06.2018
   Miejsce realizacji: Kielce
   Hotel Karczówka
   Karczówkowska 64
   25-713 Kielce

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza wraz z  załącznikami i przesłanie skanu na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco do momentu wyczerpania się wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 342-11-53 oraz 41 342-11-80.

Uwaga! Warunkiem udziału jest złożenie kompletu dokumentów (załączniki od 1 do 4)

Warsztaty realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.