Ostatni nabór formularzy na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych w Kielecko – Ostrowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej!

Data opublikowania:

Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłosił ostatni nabór formularzy rekrutacyjnych na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne, które powstanie w wyniku udzielonego wsparcia, musi mieć siedzibę na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego - czyli na terenie miasta Kielce lub powiatów: kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego lub ostrowieckiego.

Nowym Przedsiębiorstwem Społecznym może być np.: spółdzielnia socjalna, stowarzyszenie, fundacja czy spółka z o.o. non - profit. Tak szeroki katalog oznacza, że o utworzenie takiego podmiotu mogą ubiegać się zarówno osoby prywatne, jak i organizacje pozarządowe lub inne podmioty mające osobowość prawną.

Przedsiębiorstwo Społeczne to podmiot ekonomii społecznej, który prowadzi działalność gospodarczą, oświatową lub kulturalną, i który będzie stanowić miejsce pracy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach prowadzonego naboru, dofinansowywane będą wyłącznie pomysły na utworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych. Ogłoszenie naboru, w ramach którego finansowane będzie tworzenie miejsc pracy w istniejących podmiotach, planowane jest na połowę maja.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w okresie od 28 maja do 8 czerwca 2018r. W tym czasie osoby lub podmioty zainteresowane tą ofertą, muszą złożyć formularz zgłoszeniowy, w którym wstępnie opiszą swoją koncepcję na utworzenie nowego Przedsiębiorstwa Społecznego.

Na jakie wsparcie można liczyć? Autorzy najlepiej ocenionych pomysłów otrzymają bezzwrotne dotacje w wysokości do 20 tys. zł na każde z tworzonych miejsc pracy, jednak nie więcej niż 100 tys. zł na jeden podmiot. Jest to dotacja przeznaczona na utworzenie stanowiska pracy – zakupy sprzętu, wyposażenia, materiałów potrzebnych do pracy, adaptację pomieszczeń i dostosowanie ich do prowadzonej działalności. Dotacja nie jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności podmiotu. Oprócz tego, na każde z utworzonych miejsc pracy przyznane będzie wsparcie pomostowe – przez pierwszych 6 miesięcy po 1200 zł / miesiąc, a w okresie od 7 do 12 miesiąca – po 800 zł / miesiąc. Wsparcie pomostowe może być wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem podmiotu w pierwszym okresie jego działalności – składki ZUS po stronie pracodawcy, opłaty zewnętrzne, promocję, materiały niezbędne do realizacji działań.

Więcej informacji o prowadzonym naborze, można uzyskać na stronie internetowej www.koowes.pl, telefonicznie pod numerem: 41 361 04 92 wew. 22 albo pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Grupom inicjatywnym, zainteresowanym ubieganiem się o wsparcie dotacyjne, zostanie zapewniona bezpłatna pomoc merytoryczna.