REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Data opublikowania:

Dziś rozpoczyna się wizyta studyjna przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej województw Polski Wschodniej, której celem jest poznanie dobrych praktyk tworzenia przedsiębiorstw społecznych, partnerstw i współpracy międzysektorowej na terenach o podobnej specyfice i problemach społeczno – gospodarczych. Uczestnicy odwiedzą m.in. Bałtów - kolebkę świętokrzyskiej ekonomii społecznej oraz ostrowieckie podmioty ekonomii społecznej, zbudują mosty metodyczne i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, a także przeanalizują możliwości implementacji innowacyjnych rozwiązań na terenie województw Polski Wschodniej.

Wizyta studyjna jest jednym z działań projektu pozakonkursowego Świętokrzyska Ekonomia Społeczna współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.