O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem

Data opublikowania:

O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem

Na temat współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Urzędami Pracy dyskutowali członkowie Grupy Tematycznej ds. współpracy międzyinstytucjonalnej i Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pn. "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Połączone spotkanie grup odbyło się w poniedziałek, 11 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

- Celem naszego spotkania jest pokazanie dobrych praktyk we współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Urzędami Pracy - mówiła Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ, która przedstawiła również kalendarz wydarzeń planowanych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.

Gościem spotkania była Ewa Roman, prezes Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” z Wągrowca, która omówiła przykład spółdzielni socjalnej jako miejsca pracy uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” została założona przez gminę Wągrowiec i powiat wągrowiecki przy współpracy Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” im. Karola Marcinkowskiego. - Z chwilą rejestracji naszej spółdzielni w 2013 roku rozpoczęły się przygotowania do uruchomienia jej działalności. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej zostali przeszkoleni z zakresu BHP i uzyskali zdolność do pracy - mówiła Ewa Roman.
Spółdzielnia w swojej ofercie posiada m.in. pielęgnację terenów zielonych, prace porządkowe oraz drobne prace remontowe. - Współpracujemy również z firmą El-Cab z Bolechowa. Jest to nasz stały partner w biznesie. Praca dla nich polega na przygotowywaniu półproduktów do dalszej produkcji - dodała.

O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie „Paktu Zatrudnieniowego 50+” realizowanego w powiecie skarżyskim mówił Roman Białek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej i Agnieszka Buryło, koordynator zespołu ds. rozwoju zawodowego. - Celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych po 50 roku życia, przy wykorzystaniu niemieckich doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej tej grupy osób. Powiat skarżyski jako jeden z pięciu powiatów w Polsce uczestniczył w testowaniu rozwiązań wypracowanych przez Szczecińską Fundację Talent - Promocja - Postęp promującą w Polsce jeden z innowacyjnych modeli pracy z osobami bezrobotnymi 50+ jakim jest „JOBfirma”- mówiła Agnieszka Buryło, koordynator zespołu ds. rozwoju zawodowego.

- Ideą powstania Paktu Zatrudnieniowego była partnerska współpraca publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, pracodawców i osób bezrobotnych 50+ na rzecz powrotu na rynek pracy tej grupy defaworyzowanej na rynku pracy. W efekcie siedem osób udało się zaktywować zawodowo, trzy osoby pracują na umowy o pracę. Próba ta pokazuje ze synergia i współdziałanie pozwoliło tym osobom powrócić na otwarty rynek, uwierzyć w siebie i wzmocnić poczucie własnej wartości - podkreślał Roman Białek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat dobrych praktyk, porażek i oczekiwań we współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Urzędami Pracy.

Galeria zdjęć

  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem