Relacje z wizyty w wioskach tematycznych

Data opublikowania:

Uczestnicy wizyty studyjnej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniach 4-6 października 2017 r. zorganizował ostatnią w tym roku wizytę studyjną (warsztaty wyjazdowe) promującą ekonomię społeczną. Tym razem przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia oraz organizacji pozarządowych (NGO) i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego odwiedzili wioski tematyczne na Warmii i Mazurach.

Wioska tematyczna - czyli wieś z pomysłem na siebie, motywem przewodnim w rozwoju.
To innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. T
o pomysł na stworzenie miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału, umiejętności i pomysłów ludzi oraz infrastruktury czy przestrzeni w danej miejscowości.

Pierwszą miejscowością, którą odwiedzili uczestnicy warsztatów wyjazdowych była Kamionka, mała wieś koło Nidzicy. Działa tam jedno z najciekawszych i najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć turystycznych opartych o zasady ekonomii społecznej.
Dzięki współpracy lokalnych organizacji pozarządowych, samorządu i przedsiębiorców, w październiku 2007 r., utworzone zostało przedsiębiorstwo społeczne „Garncarska Wioska”. To tutaj powstają m.in. ceramiczne garnki, papier czerpany i lalki ubrane w ludowe stroje. Garncarska Wioska świadczy usługi i wykonuje produkcję opartą na starych, ginących już zawodach
 rzemieślniczych i zwyczajach regionalnych. To nie tylko przedsiębiorstwo, które zatrudnia osoby
 długotrwale bezrobotne, to także centrum kultury oraz centrum szkoleniowo- konferencyjne. Uczestnicy warsztatów wyjazdowych oprócz poznania zasad tworzenia i funkcjonowania wiosek tematycznych mogli  m.in. spróbować swoich sił lepiąc z gliny garnki oraz figurki.

Kolejną odwiedzoną miejscowością była Browina, w której znajduje się Wioska Pogody Ducha. Browina to miejsce związane z historią Polski m.in. Bitwą pod Grunwaldem oraz Bitwą pod Tannenbergiem. Ludzie zamieszkujący te tereny przez wieki zajmowali się rolnictwem, rzemiosłem oraz handlem. Urozmaicony krajobraz miejscowości sprzyjał zbiorom ziół i ziołolecznictwu. W zabieganej codzienności, pełnej stresu, zmartwień i problemów to tu według założycieli wioski można znaleźć równowagę psychiczną i fizyczną i dotrzeć do własnej Pogody Ducha.

Ostatnim miejscem w którym gościliśmy była „Kraina 7 osobliwości”. Wioska ta powstawała pośród wielu pomysłów, kilku miesięcy pracy, spotkań oraz niezliczonych ilości „burz mózgów”. Wreszcie pod kierunkiem Krzysztofa Margola, prezesa Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, nabrała swojego kształtu i zaczęła żyć swoim życiem. Oficjalnie stało się to 13 września 2014 r. Nad jeziorem Omulew powstała Kraina znana z 7 osobliwości.
Jest to miejsce relaksu, aktywnego wypoczynku, wspaniałego jedzenia i doskonałego napitku, strefa ciszy, ciekawych i oryginalnych miejsc, niezwykłych ludzi oraz twórczych zajęć.

Galeria zdjęć

 • Uczestnicy wizyty studyjnej
 • Relacje z wizyty w wioskach tematycznych
 • Relacje z wizyty w wioskach tematycznych
 • Relacje z wizyty w wioskach tematycznych
 • Relacje z wizyty w wioskach tematycznych
 • Relacje z wizyty w wioskach tematycznych
 • Relacje z wizyty w wioskach tematycznych
 • Relacje z wizyty w wioskach tematycznych
 • Relacje z wizyty w wioskach tematycznych
 • Relacje z wizyty w wioskach tematycznych
 • Relacje z wizyty w wioskach tematycznych
 • Relacje z wizyty w wioskach tematycznych
 • Relacje z wizyty w wioskach tematycznych
 • Relacje z wizyty w wioskach tematycznych