Strona główna

Rozwijamy ekonomię społeczną w powiecie jędrzejowskim

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

5 kwietnia br.  w Jędrzejowie odbyło się pierwsze spotkanie sygnatariuszy trójsektorowego porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego  oraz Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na wizytę studyjną do Gniezna!

Data opublikowania:

Logo Kielecko - Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (KOOWES) zaprasza  przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej (PUP/MUP, OPS, PCPR, ODR) oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2018 r. w Gnieźnie.

REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ

Data opublikowania:

Uczestnicy wizyty studyjnej

W dniach 27.02-01.03.2018r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach był gospodarzem trzydniowej wizyty studyjnej, w której uczestniczyli przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS) i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z obszaru Polski Wschodniej. Jej celem było umożliwienie wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej, budowanie mostów metodycznych oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań i rekomendacji w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na terenach o podobnej specyfice, potencjale i problemach społeczno – gospodarczych. Wizyta została zorganizowana w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.

REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Dziś rozpoczyna się wizyta studyjna przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej województw Polski Wschodniej, której celem jest poznanie dobrych praktyk tworzenia przedsiębiorstw społecznych, partnerstw i współpracy międzysektorowej na terenach o podobnej specyfice i problemach społeczno – gospodarczych. Uczestnicy odwiedzą m.in. Bałtów - kolebkę świętokrzyskiej ekonomii społecznej oraz ostrowieckie podmioty ekonomii społecznej, zbudują mosty metodyczne i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, a także przeanalizują możliwości implementacji innowacyjnych rozwiązań na terenie województw Polski Wschodniej.

Zaproszenie na seminaria wdrażające adaptację niemieckiej metody aktywizacji grupy neet „AsA_pl – Asystowana Aktywizacja”

Data opublikowania:

Logo Sudeckiej Izby Przemysłowo Handlowej

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i firma heapmail Internet Solutions realizuje projekt poświęcony adaptacji niemieckich narzędzi aktywizacji grupy NEET pod nazwą „Aktywizacyjny Triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji”.

O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem

Data opublikowania:

O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem

Na temat współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Urzędami Pracy dyskutowali członkowie Grupy Tematycznej ds. współpracy międzyinstytucjonalnej i Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pn. "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Połączone spotkanie grup odbyło się w poniedziałek, 11 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

Z praktykami o innowacjach społecznych

Data opublikowania:

Uczestnicy posiedzenia Grupy Tematycznej

Innowacje w kontekście rozwoju przedsiębiorczości społecznej i rozwiązywania problemów społecznych były tematem piątego posiedzenia Grupy Tematycznej ds. współpracy pomiędzy nauką, NGO, biznesem i administracją, działającej w ramach projektu pn. "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Spotkanie odbyło się 4 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach.

Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej

W piątek, 1 grudnia w Kielcach odbyła się gala Ekonomii Społecznej, podczas której rozstrzygnięto konkurs Lider Ekonomii Społecznej oraz wręczono certyfikat - zakup prospołeczny. Statuetki oraz dyplomy laureatom i wyróżnionym wręczyli członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. W uroczystości, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury wzięli udział także Agnieszka Piwnik - Piecyk, pełnomocnik marszałka do spraw organizacji pozarządowych oraz Dorota Szymkiewicz, dyrektor Biura Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego. Wydarzenie odbyło się w ramach II Świętokrzyskich Targów Ekonomii Społecznej.

Niekonwencjonalnie na XI Kongresie Stowarzyszeń

Data opublikowania:

XI Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

Przeprowadzenie procesu sądowego nad ideą ekonomii społecznej, obrady w konwencji „debaty oksfordzkiej” czy porządkowanie natłoku myśli za pomocą nakładania kolorowych kapeluszy, które wymuszają zmianę punktu widzenia – po takie niestandardowe metody sięgnęli uczestnicy XI Kongresu Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego, który odbył się w czwartek, 19 października 2017 roku, w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Kielecką. W obradach uczestniczyli: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz radne Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Bogusława Wypych i Ewelina Bień.

Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych

Data opublikowania:

Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych

Preferencje dla przedsiębiorstw społecznych w kontekście zagrożeń dla zwykłych przedsiębiorstw, to teza dzisiejszej (16 listopada) „Debaty Oxfordzkiej" w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej. W spotkaniu organizowanym w ramach Dni Ekonomii Społecznej uczestniczyło licznie zebrane grono studentów, reprezentantów kieleckich uczelni wyższych, obrońcy i przeciwnicy tezy oraz Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.