Strona główna

O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem

Data opublikowania:

O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem

Na temat współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Urzędami Pracy dyskutowali członkowie Grupy Tematycznej ds. współpracy międzyinstytucjonalnej i Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pn. "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Połączone spotkanie grup odbyło się w poniedziałek, 11 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

Z praktykami o innowacjach społecznych

Data opublikowania:

Uczestnicy posiedzenia Grupy Tematycznej

Innowacje w kontekście rozwoju przedsiębiorczości społecznej i rozwiązywania problemów społecznych były tematem piątego posiedzenia Grupy Tematycznej ds. współpracy pomiędzy nauką, NGO, biznesem i administracją, działającej w ramach projektu pn. "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Spotkanie odbyło się 4 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach.

Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej

W piątek, 1 grudnia w Kielcach odbyła się gala Ekonomii Społecznej, podczas której rozstrzygnięto konkurs Lider Ekonomii Społecznej oraz wręczono certyfikat - zakup prospołeczny. Statuetki oraz dyplomy laureatom i wyróżnionym wręczyli członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. W uroczystości, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury wzięli udział także Agnieszka Piwnik - Piecyk, pełnomocnik marszałka do spraw organizacji pozarządowych oraz Dorota Szymkiewicz, dyrektor Biura Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego. Wydarzenie odbyło się w ramach II Świętokrzyskich Targów Ekonomii Społecznej.

Niekonwencjonalnie na XI Kongresie Stowarzyszeń

Data opublikowania:

XI Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

Przeprowadzenie procesu sądowego nad ideą ekonomii społecznej, obrady w konwencji „debaty oksfordzkiej” czy porządkowanie natłoku myśli za pomocą nakładania kolorowych kapeluszy, które wymuszają zmianę punktu widzenia – po takie niestandardowe metody sięgnęli uczestnicy XI Kongresu Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego, który odbył się w czwartek, 19 października 2017 roku, w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Kielecką. W obradach uczestniczyli: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz radne Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Bogusława Wypych i Ewelina Bień.

Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych

Data opublikowania:

Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych

Preferencje dla przedsiębiorstw społecznych w kontekście zagrożeń dla zwykłych przedsiębiorstw, to teza dzisiejszej (16 listopada) „Debaty Oxfordzkiej" w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej. W spotkaniu organizowanym w ramach Dni Ekonomii Społecznej uczestniczyło licznie zebrane grono studentów, reprezentantów kieleckich uczelni wyższych, obrońcy i przeciwnicy tezy oraz Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Debata Oxfordzka na Politechnice Świętokrzyskiej

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Specyfika przedsiębiorstw społecznych będzie tematem „Debaty Oxfordzkiej” organizowanej w ramach Dni Ekonomii Społecznej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Politechniką Świętokrzyska i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Debata odbędzie się w czwartek, 16 listopada. Początek o godz. 10.

Nabór wniosków o przyznanie akredytacji AKSES 2017/2018

Data opublikowania:

Trwa nabór wniosków  o przyznanie akredytacji „AKSES” – System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Edycja 2017/2018". Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” składa się w postaci elektronicznej, przesyłając na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 31.10.2018 r.

Zapraszamy na II Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w II Świętokrzyskich Targach Ekonomii Społecznej w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r.

Trwa certyfikacja znakiem jakości “Zakup Prospołeczny”

Data opublikowania:

Logo Zakup prospołeczny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza świętokrzyskie podmioty ekonomii społecznej do zdobycia Znaku Promocyjnego ES „Zakup Prospołeczny”. Trwa certyfikacja produktów i usług świadczonych m.in. przez organizacje pozarządowe, spółdzielnie, CISy, ZAZy (także w ramach działalności odpłatnej).

Ze studentami o praktycznej stronie ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Dni Ekonomii Społecznej

Interaktywny panel ekspercki z udziałem studentów Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach odbył się w sobotę, 4 listopada w ramach „Dni Ekonomii Społecznej” organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W dyskusji ze studentami udział wzięła Karolina Jarosz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Jan Telus, rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej.