Przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 209 000 EURO, którego przedmiotem jest usługa publikacji ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych dotyczących projektu pozakonkursowego pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w dzienniku regionalnym obejmującym zasięgiem całe województwo świętokrzyskie

Data opublikowania: