Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest usługa pn. Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Data opublikowania:

Dokumenty dotyczące ww. postępowania dostępne są na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Logintrade.Net:

https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,90151,3e92b70ded7b5d60ecbfcd9c8c93cac6.html