Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – termin 21 - 22 listopada 2016 r.

Data opublikowania:

Lp.

NAZWISKO

IMIĘ

JEDNOSTKA

1

Brejdak

Renata

GOPS Sobków

2

Matuszewska

Dorota

GOPS Górno

3

Podlewska

Renata

Powiatowy ŚDS Skarżysko Kam.

4

Zdziebko

Anna

WTZ Połaniec

5

Ptak

Katarzyna

WTZ Połaniec

6

Stanek

Ewelina

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

7

Masłowska

Iwona

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

8

Walkowiak

Tomasz

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

9

Żmijewska

Magdalena

Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach

10

Wilczyński

Karol

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach

11

Ptak-Michorek

Katarzyna

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach

12

Macias

Monika

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

13

Jaworska-Bogulak

Agnieszka

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

14

Głogowski

Artur

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

15

Ozimina

Iwona

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

16

Łuksza

Agnieszka

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

17

Poddębniak

Patrycja

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

18

Kołodziej

Renata

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

19

Michalak

Agnieszka

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

20

Gos

Bogusława

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

21

Płaszczyńska

Monika

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza

22

Bryła

Ewelina

OPS w Połańcu