Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach "Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej – realizacja usług społecznych. Dylematy, możliwości i dobre praktyki" – termin 9-10 listopada 2016 r

Data opublikowania:

Lp.

NAZWISKO

IMIĘ

JEDNOSTKA

1

Salwerowicz

Magdalena

MOPS Ostrowiec Świętokrzyski

2

Skorupka

Eliza

WTZ Końskie

3

Korzekwa

Katarzyna

WTZ Końskie

4

Kacperska

Anna

Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu "Wszechnica Konecka"

5

Żuława

Kamil

SIR

6

Kutnowski

Krzysztof

Świętokrzyski Klub Abstynentów "Raj"

7

Góra

Karolina

Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom”

8

Garlicka

Małgorzata

UG Pierzchnica

9

Ślusarczyk

Anna

Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom”

10

Parszewska

Małgorzata

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

11

Marzec

Paulina

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

12

Grabowska

Justyna

Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie

13

Pinda

Sylwia

Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie

14

Kozieł

Katarzyna

Świętokrzyskie Stwarzyszenie "Wspólnie pomagamy"

15

Kastarynda

Agnieszka

Stowarzyszenie "Przyjaciół Gminy Smyków"

16

Szustak

Małgorzata

Stowarzyszenie "Przyjaciół Gminy Smyków"

17

Jarek

Danuta

Stowarzyszenie "Przyjaciół Gminy Smyków"

18

Zatorska

Dagmara

OPS w Końskich

19

Stachera

Lidia

OPS w Końskich

20

Wolska

Katarzyna

Fundacja Możesz Więcej