Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach "Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej – realizacja usług społecznych. Dylematy, możliwości i dobre praktyki" – termin 7–8 listopada 2016 r

Data opublikowania:

L.p.

NAZWISKO

IMIĘ

JEDNOSTKA

1

Kitlińska

Maria

OPS Jędrzejów

2

Król

Iwona

OPS Jędrzejów

3

Klimczyk

Jolanta

GOPS Krasocin

4

Robak

Anna

GOPS Krasocin

5

Wojciechowski

Jacek

GOPS Krasocin

6

Sitkowska

Anna

GOPS Krasocin

7

Nowakowska

Monika

MOPR Kielce

8

Jagiełło

Teodora

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

9

Tarka

Monika

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

10

Wirecka-Zemsta

Małgorzata

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

11

Gajek

Magdalena

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

12

Kot

Sebastian

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

13

Szczepaniak

Marzena

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

14

Białkowska-Biskup

Iwona

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

15

Siwiec

Karolina

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

16

Łapot

Mirosław

GOPS Krasocin

17

Kamiński

Krzysztof

MOPR Kielce

18

Rachwalski

Sebastian

MOPR Kielce

19

Kubicki

Jerzy

Starostwo Powiatowe w Starachowice

20

Szwajnoch

Sebastian

Starostwo Powiatowe w Starachowice