Zaproszenie na warsztaty wyjazdowe (wizytę studyjną)

Data opublikowania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w trzydniowych warsztatach wyjazdowych pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w  dniach 03-05 października 2018 roku.

Celem warsztatów wyjazdowych będzie poznanie praktycznych aspektów  funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, oraz systemu wsparcia i współpracy pomiędzy instytucjami życia publicznego, społecznego i gospodarczego na rzecz sektora ekonomii społecznej. Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym i aktywizacji społeczności lokalnych w zakresie minimalizowania zjawiska wykluczenia społecznego  oraz działania aktywizujące osoby zagrożone marginalizacją prowadzone w formie gospodarstwa opiekuńczego przez podmiot ekonomii społecznej.

Warsztaty wyjazdowe skierowane są do przedstawicieli organów administracji publicznej (pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia), organizacji pozarządowych (NGO) i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego.

Uczestnikom warsztatów wyjazdowych zapewniamy bezpłatny transport, nocleg oraz pełne wyżywienie.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach wyjazdowych prosimy o wypełnienie formularza wraz z załącznikami i przesłanie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26.09.2018 roku.

Oryginały dokumentów prosimy  dostarczyć do Biura Projektu lub przesłać pocztą na adres: ROPS Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce, Budynek C2  p.307 –III piętro. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 342-11- 80 Katarzyna Wierzbicka.

Uwaga! Warunkiem udziału jest złożenie kompletu dokumentów (załączniki od 1 do 4).

Warsztaty realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.