Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczął nabór biznesplanów dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej!

Data opublikowania:

Logo KOOWES

Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłosił nabór biznesplanów na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz w istniejących podmiotach ekonomii społecznej, które w trakcie realizacji projektu uzyskają status przedsiębiorstwa społecznego.

Biznesplany przyjmowane będą od dnia 17 lipca 2017 r. od godziny 8:00 do 31 lipca 2017 r. do godziny 16:00.

Wnioskodawców, zainteresowanych ogłoszonym naborem, zachęcamy do kontaktu z Kluczowymi Doradcami Ogólnymi zatrudnionymi w Kielecko – Ostrowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, którzy zapewnią podstawowe wsparcie doradcze oraz pomogą w analizie zapisów Regulaminu. Możliwe jest też zorganizowanie konsultacji z Doradcą Biznesowym, który zapewni wsparcie na etapie planowania działalności podmiotu oraz podczas wypełniania biznesplanu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.koowes.pl w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne”