ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE PROJEKTU USTAWY O EKONOMII SPOŁECZNEJ

Data opublikowania:

Grafika prezentująca ekran komputera z napisem projekt ustawy o ekonomii społecznej i ekonomia społeczna i solidarna. Na dole logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej i Spójnej Integracji Regionalnej Ekonomii Społecznej

W dniu 19 maja 2021 r. ukazał się długo wyczekiwany przez środowisko ekonomii społecznej projekt ustawy o ekonomii społecznej, który został skierowany do konsultacji społecznych. Możemy mieć wpływ na jej ostateczny kształt, dlatego też serdecznie Państwa zachęcamy do zgłaszania swoich uwag do projektu ustawy.

Uwagi do projektu prosimy zgłaszać do 2 czerwca 2021 r. przez przesłanie uzupełnionej tabeli uwag (w załącznikach) na jeden z następujących adresów:

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Ustawa ta reguluje trzy kluczowe kwestie:

  1. organizację i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych;
  2. zasady realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej;
  3. zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy o ekonomii społecznej (w załączeniu) oraz prezentacją nt. głównych założeń ustawy, przygotowaną przez przedstawicieli Departamentu Ekonomii Społecznej i  Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (w załączeniu).  Zachęcamy również do odsłuchania webinarium z udziałem przedstawicieli Ministerstwa, którzy przybliżyli założenia ustawy:
http://ozrss.pl/nagranie-webinarium-pt-projekt-ustawy-o-ekonomii-spolecznej-wprowadzenie-do-spotkan-konsultacyjnych/

Zebrane uwagi zostaną scalone i przedstawione na najbliższym posiedzeniu Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (ok. 11 czerwca br). Podczas tego spotkania zostanie wypracowane wspólne stanowisko, które następnie zostanie przekazane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.