I warsztatowe spotkanie Południowego Forum Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że 9 grudnia 2019 r. w godz. 8.00 – 13.15 w Jędrzejowie (sala na parterze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9) odbędzie się I warsztatowe spotkanie Południowego Forum Ekonomii Społecznej. Temat spotkania to: „Partnerstwo na rzecz rozwoju i ożywienia społeczno – gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w gminie, powiecie”.

Zajęcia poprowadzi pani Jadwiga Olszowska-Urban: Master - trener, coach, doradca szkolny i zawodowy, specjalista public relations, nauczyciel mianowany j. polskiego, ekspert partnerstwa lokalnego, ekonomii społecznej, rynku pracy i komunikacji społecznej.

Warsztaty adresowane są do osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej, pracujących w instytucjach rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osób zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz osób pełnoletnich zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby i podmioty z terenu działalności ŚOWES tj. z powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowanego jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w warsztatach o przesłanie do dnia 6 grudnia 2019 r. wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych:

  • karta zgłoszenia udziału
  • formularz zgłoszeniowy dla podmiotów lub formularz zgłoszeniowy dla osób fizycznych

Dokumenty dostępne na stronie internetowej www.sowes.pl oraz pod artykułem.

Uwaga! Warunkiem udziału w warsztatach jest złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych. Jeśli ktoś jest już uczestnikiem projektu ŚOWES, wypełnia tylko kartę zgłoszeniową. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewnione zostaną materiały warsztatowe i poczęstunek. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.

Zgłoszenia przesyłać należy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Terenowym ŚOWES, ul. Jana Pawła II 2 w Jędrzejowie. Uprzejmie prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów najpóźniej w dniu warsztatów. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel. (41) 343 00 38 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół ŚOWES

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.