Zaproszenie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Plakat Kiermaszu Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo!

Kiermasz Ekonomii Społecznej, to wydarzenie cykliczne, będące kontynuacją Targów Ekonomii Społecznej realizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. W tym roku współorganizatorem imprezy jest kielecka „Galeria Echo”. Dzięki tej współpracy mają Państwo okazję do zaprezentowania swoich produktów klientom Galerii Echo.

Zapraszamy do udziału w Kiermaszu!

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Prosimy o przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oryginał prosimy przywieźć na miejsce wydarzenia. Termin składania zgłoszeń 26.11.2019 r. do godziny 13.00

Termin wydarzenia 30.11.2019 r., rezerwacja miejsca Kiermaszu dla wystawców od godziny 10.00 do 20.00 – rozpoczęcie – ustawienie stoisk od 8.00, Galeria Echo ul. Świętokrzyska 20 poziom „0” nieopodal marketu Tesco.

Rozkręćmy wspólnie Ekonomię Społeczną w województwie świętokrzyskim!

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.