Bez barier 2019. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie!

Data opublikowania:

Bez barier 2019. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie!

Kochani! Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznej edycji spotkania „Bez barier z Ekonomią Społeczną – Wiek nie jest barierą”. Jesteście wspaniali! Oto galeria zdjęć naszych artystów, którzy zapewnili uczestnikom spotkania szampańską zabawę – bez żadnych barier!

Bobrzanki

 

Kielecki Teatr Tańca

 

Niedźwiadki

 

Pasjonata

 

Kabaret Złote Lata

 

Wspólna zabawa taneczna - Bez barier 2019

 

Bardzo dziękujemy naszym partnerom!

Loga partnerów wydarzenia: Buskowianka Zdrój, Regionalna Organizacja Turystyczna Świętokrzyskie, Uzdrowisko Busko-Zdrój, Szkoła Kieleckiego Teatru Tańca, Polskie Towarzystwo Nordic Walking, Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej, Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

 

Galeria zdjęć

  • Bez barier 2019. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie!
  • Bez barier 2019. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie!
  • Bez barier 2019. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie!
  • Bez barier 2019. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie!
  • Bez barier 2019. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie!
  • Bez barier 2019. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie!
  • Bez barier 2019. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie!
  • Bez barier 2019. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie!
  • Bez barier 2019. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie!
  • Bez barier 2019. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie!

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.