Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną

Data opublikowania:

Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną

– Seniorzy od wielu lat są głęboko w moim sercu – mówiła podczas otwarcia spotkania „Bez barier z ekonomią społeczną” wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik. W Parku Etnograficznym w Tokarni spotkało się ponad 300 seniorów, którzy udowodnili, że wiek nie jest barierą, ale stwarza nowe możliwości, z których należy korzystać.

– Dzięki realizowanemu projektowi z Europejskiego Funduszu Społecznego, dziś w Tokarni mogli się spotkać seniorzy z powiatu kieleckiego, pińczowskiego i jędrzejowskiego. Przygotowaliśmy szereg atrakcji: badania, prelekcje, zajęcia ruchowe, mam nadzieję, że seniorzy skorzystają z warsztatów, ale także popatrzą na swoje życie z radością – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik.

– Nasze województwo jest regionem starzejącym się, dlatego zależy nam na tym, aby seniorzy byli jak najdłużej samodzielni i aktywni – dodała.

Seniorzy mogli skorzystać z badań, warsztatów, zapoznać się z ofertą sanatorów, skosztować posiłków oraz zwiedzić skansen w Tokarni.

– To jest spotkanie, podczas którego pokazujemy seniorom, że mogą się aktywizować, jednoczyć i tworzyć stowarzyszenia, fundacje i przedsiębiorstwa społeczne, gdzie mogą realizować swoje pasje – podkreśliła Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach.

W spotkaniu wzięły udział podmioty ekonomii społecznej, w tym ośrodki ekonomii społecznej, stowarzyszenia i fundacje. O swojej działalności w sektorze ekonomii społecznej mówiła Gena Rosołowska, prezes Stowarzyszenia Jędrzejowska Galeria na Szlaku, które swoją siedzibę ma w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Stowarzyszenie zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży. Jego członkowie utworzyli także kącik „wędrującej książki”, a w pomieszczeniu po starej drukarni powstała kawiarnia z regionalnymi daniami. Z kolei, Renata Ekielska-Rudeńska, wiceprzewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, zachęcała do utworzenia jego przedstawicielstwa w regionie świętokrzyskim.

W spotkaniu uczestniczyli także przyjaźni seniorom samorządowcy: Mariusz Nowak, wiceburmistrz Chęcin, Tomasz Lato, wójt Masłowa oraz Wojciech Ślefarski, wójt Zagnańska.

Jak poinformowała wicemarszałek Renata Janik, 12 października w Targach Kielce odbędą się Międzynarodowe Targi Seniora, największa tego typu impreza w Polsce. – Najnowocześniejsze Centrum Targowe w kraju oraz jedno z największych w Europie otwiera swoje drzwi dla seniorów. Będę rozmawiała z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast, aby zapewnili bezpłatny transport, abyśmy mogli się spotkać i po raz kolejny udowodnić, że wiek nie stanowi żadnej bariery. To styl życia – podkreśliła wicemarszałek województwa.

Podczas targów będzie można obejrzeć wystawę prac autorstwa seniorów. W programie także bogata oferta wydarzeń kulturalnych, artystycznych, prezentacje sanatoriów, hoteli, konsultacje lekarskie oraz badania.

 

Galeria zdjęć

 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną
 • Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.