Zapraszamy na debatę „Gospodarstwa opiekuńcze jako odpowiedź na problemy społeczne obszarów wiejskich”

Data opublikowania:

Miło nam poinformować, że w dniu 7 grudnia 2018 r. w godz. 11.00 – 13.00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury w Kazimierzy Wielkiej przy ul. 1-go Maja 16, będzie miała miejsce radiowa debata ekspercka. Temat przewodni debaty brzmi: „Gospodarstwa opiekuńcze jako odpowiedź na problemy społeczne obszarów wiejskich”. Wydarzenie to realizowane jest w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, a uczestniczyć w nim będą m.in. przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z terenu województwa świętokrzyskiego, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy oraz organizacji pozarządowych. Debata będzie rejestrowana przez Radio eM Kielce, a następnie transmitowana na antenie tej stacji. Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa podczas naszego wydarzenia.

Projekt „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowany jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej, Fundację Centrum Europy Lokalnej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, które wspólnie tworzą konsorcjum akredytowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest rozwój, aktywizacja i ekonomizacja sektora ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego, m.in. poprzez wizyty studyjne, debaty publiczne, konferencje, specjalistyczne doradztwo indywidualne i grupowe, dotacje i wsparcie pomostowe na rozwój podmiotów ekonomii społecznej oraz dla osób chcących założyć podmiot ekonomii społecznej. Adresatami projektu są głównie podmioty ekonomii społecznej oraz grupy inicjatywne chcące założyć podmiot ekonomii społecznej, liderzy lokalni, osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, samorządy lokalne, przedsiębiorstwa oraz media lokalne i regionalne. Wszystkie działania w ramach projektu mają charakter nieodpłatny. Działania projektu skierowane są do osób z terenu działalności ŚOWES tj. z powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego.

Pragniemy wyrazić nadzieję, że nasza debata przybliży uczestnikom ideę gospodarstw opiekuńczych oraz przełoży się w przyszłości na budowanie sieci współpracy oraz konkretne działania, które będą mogły być dokonane w całym województwie świętokrzyskim.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w wydarzeniu do dnia 6 grudnia 2018 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie pod numerem: 41 230 00 09

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.