Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018

Data opublikowania:

Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018

Na co dzień pracują na rzecz promowania postaw prospołecznych i upowszechniania ekonomii społecznej w samorządach, stowarzyszeniach i przedsiębiorstwach. Dziś zostali docenieni -Grupa VIVE w kategorii biznes, Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody” w kategorii przedsiębiorstwo i gmina Starachowice – w kategorii samorząd. To laureaci tegorocznej edycji konkursu Lider Ekonomii Społecznej organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Uroczysta gala odbyła się w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

– Ekonomia społeczna łączy coś, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny – mówiła Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. – Ale ten sektor nie rozwijałyby się bez wsparcia samorządu i biznesu. To dzięki tej współpracy wszyscy osiągają sukcesy.

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego mówił, że choć ekonomia społeczna jest bardzo pojemny pojęciem, to absolutny prymat w tej idei należy do wzajemnej solidarności i pomagania tym, którzy tej pomocy potrzebują: Dlatego cały czas staramy się szukać nowych metod i rozwiązań, które tej idei służą. Bo swoją wartość mierzymy tym, w jaki sposób potrafimy pomóc drugiemu człowiekowi.

Te działania dostrzegła Komisja Europejska. Województwo Świętokrzyskie jest jednym z czterech w kraju i jednym z piętnastu regionów w Unii Europejskiej objętych patronatem w ramach programu pilotażowego European Social Economy Regions 2018.

– Miałem szansę poznać tu wielu wspaniałych ludzi, którzy na co dzień wspierają przedsiębiorczość społeczną nie tylko z zawodowego obowiązku, ale dzięki swojej pasji i zaangażowaniu. Świętokrzyskie jest jednym z nielicznych w Polsce i całej Unii, które znalazło się w tym programie europejskim, dlatego mogą być państwo dumni, że to co się tutaj dzieje jest dostrzegane też szerzej. To jest coś, czym mogą się państwo dzielić z innymi. To ogromna wartość – powiedział Grzegorz Drozd, przedstawiciel Komisji Europejskiej, gość specjalny Gali Lider Ekonomii Społecznej.

Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: biznes prospołeczny, przedsiębiorstwo społeczne i samorząd prospołeczny.

W kategorii biznes prospołeczny nagrodzona został Grupa VIVE, wyróżnienie otrzymała firma PHU Emarkecik. W kategorii przedsiębiorstwo społeczne – nagrodę odebrała Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody”, a wyróżnienie Spółdzielnia Socjalna „Starachowiczanka”. W kategorii samorząd prospołeczny nagrodzona została gmina Starachowice, a wyróżnione gminy: Bałtów, Bieliny i Sędziszów.
Spółdzielnia Socjalna „Maximus” otrzymała certyfikat „Zakup prospołeczny”.

Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu wręczali: Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Bernard Antos, sekretarz Województwa Świętokrzyskiego oraz Grzegorz Świercz i Henryk Milcarz, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Debata z udziałem nominowanych do tytułu Lider Ekonomii Społecznej

Artykuł o Gali na wyborcza.pl

Galeria zdjęć

 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.