Zapraszamy na II Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w II Świętokrzyskich Targach Ekonomii Społecznej w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r.

Program Targów

Dzień I – 30 listopada 2017

Prezentacja działalności podmiotów ekonomii społecznej (stoiska wystawiennicze)

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa. Zwiedzanie stoisk
9.00 – 16.00 (równolegle)

Seminarium: Realizacja usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej (liczba miejsc – 50)

Skierowane do przedstawicieli podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego – administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Warsztaty: Współpraca i innowacje społeczne – warsztaty kreatywnego myślenia (liczba miejsc – 25)

Warsztaty skierowane są w szczególności do ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Dzień II – 1 grudnia 2017

Prezentacja działalności podmiotów ekonomii społecznej (stoiska wystawiennicze)

Część I GALA EKONOMII SPOŁECZNEJ
8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników. Poranna kawa. Zwiedzanie stoisk.
9.00 – 10.30

Rozstrzygnięcie konkursu Lider Ekonomii Społecznej

Wręczenie certyfikatów Zakup prospołeczny

Występy zaproszonych gości

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30 QUIZ „O PUCHAR OMNIBUSA ES” z nagrodami
12.30 – 13.00 Teatr Plastyczny „SEN” - sztuka
11.00 – 16.00 (równolegle)

Warsztaty: Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych (liczba miejsc – 25)

Skierowane do przedstawicieli podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego – administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Warsztaty: Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań publicznych (liczba miejsc – 25)

Skierowane do przedstawicieli podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego – administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Udział w Targach jest całkowicie bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w Świętokrzyskich Targach Ekonomii Społecznej prosimy o wypełnienie formularza wraz z załącznikami i przesłanie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco do momentu wyczerpania wolnych miejsc. Po wypełnieniu formularza wraz z załącznikami, prosimy o ich wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie na Targi.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 342-17-18.

Uwaga! Warunkiem udziału w seminarium/warsztatach jest złożenie kompletu dokumentów (załączniki od 1 do 4).

Targi Ekonomii Społecznej realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.

Załączniki od 2 do 4  dotyczą udziału w seminarium/ warsztatach

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.