Szkolenia w ŚOWES już jesienią 2017!

Data opublikowania:

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) rozpoczyna nabór na bezpłatne szkolenia i zaprasza do składania propozycji  tematyki szkoleniowej.

Tematyka oferty szkoleniowej OWES dotyczyć będzie poniższych obszarów:

  1. powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
  2. prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
  3. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi,
  4. aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
  5. tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),
  6. budowanie powiązań kooperacyjnych,
  7. restrukturyzacja działalności,
  8. zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
  9. umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

ŚOWES zorganizuje szkolenia zgodnie z Waszymi potrzebami! Jeśli nie ma tematu, który by interesował Ciebie lub Twoją organizację - zaproponuj swój temat a ŚOWES postara się dopasować swoje możliwości do Twoich potrzeb!

Czas trwania jednego szkolenia to 8 godzin dydaktycznych bez uwzględnienia przerwy cateringowej. Szkolenia będą odbywały się w grupach 10-osobowych. Miejsce odbywania szkolenia będzie dostosowane do grupy szkoleniowej. Aby ułatwić Państwu decyzję ŚOWES przygotował Diagnozę potrzeb szkoleniowych.

Zachęcamy do zgłaszania swojego udziału osobiście w Biurach ŚOWES: w Busku-Zdroju, Jędrzejowie i Staszowie. Zgłoszeń można dokonywać także telefonicznie lub mailowo w Biurze Projektu w Kielcach (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 41 341-58-17).

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.