Spółdzielnia Socjalna „STARACHOWICZANKA” rozpoczęła prace

Data opublikowania:

1 sierpnia rozpoczęła działalność, utworzona przez Prezydenta Miasta i Starostę Starachowickiego - Spółdzielnia Socjalna „STARACHOWICZANKA”. Na początku działalności do obowiązków pracowników spółdzielni należeć będzie m.in. utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych komunikacji miejskiej, w tym opróżnianie koszy i dbanie o estetyczny wygląd wiat przystankowych.

W poniedziałkowe południe odbyło się spotkanie inaugurujące działalność spółdzielni socjalnej, w którym uczestniczyli Prezydent Miasta Marek Materek, Starosta Starachowicki Danuta Krępa, Anna Górak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Kielecko - Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Jarosław Kuba i Marcin Marzec oraz Jarosław Warszawa prezes spółdzielni socjalnej wraz z pracownikami.
- Spółdzielnia socjalna to taka instytucja, której będziemy zlecać wykonanie m.in. prac porządkowych na terenie miasta. Pierwszym z takich zadań zleconych jest opróżnianie koszy znajdujących się na ulicach, a także porządkowanie terenu przystanków i dbanie o estetyczny wygląd wiat przystankowych. - informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Umowa zaczyna obowiązywać od 1 sierpnia. W kolejnych miesiącach pracownikom spółdzielni będziemy zlecali kolejne prace tj: porządkowanie terenów przy budynkach gminnych, socjalnych, komunalnych. Dążymy do tego, aby mieć jednego wykonawcę prac porządkowych na terenie miasta czyli spółdzielnię socjalną, zamiast zlecać ich realizację kilku firmom zewnętrznym, co nie pozostawało bez znaczenia na ogólną jakość ich wykonania.

Inicjatorem stworzenia spółdzielni socjalnej przez gminę i powiat był Prezydent Marek Materek. Po raz pierwszy w historii starachowickich samorządów ma miejsce trwała współpraca i działanie na rzecz wspierania ekonomii społecznej. Jak podkreśla Starosta Danuta Krępa spółdzielnia socjalna to także forma pomocy osobom borykającym się z problemem długotrwałego bezrobocia.
- Dwie jednostki samorządu terytorialnego gmina i powiat doszły do wniosku, że utworzenie spółdzielni socjalnej będzie fajną formą pomocy dla osób, które znalazły się gdzieś na marginesie życia społecznego i nie zawsze potrafią sobie poradzić, zwłaszcza ze znalezieniem pracy. - mówi Starosta Starachowicki Danuta Krępa - Dzięki spółdzielni mogą odbywać się takie procesy jak reintegracja zawodowa, czyli powrót na rynek pracy osoby długotrwale bezrobotnej. To nie jest też tak, że osoba, która przyjdzie do spółdzielni socjalnej musi już w spółdzielni zostać. Taka osoba może sobie później już doskonale samodzielnie radzić na otwartym rynku pracy. Ważne jest to, aby dać bodziec do tych pozytywnych zmian. Liczę, że spółdzielnia będzie się rozwijała i dobrze służyła ludziom z czego skorzysta i miasto i powiat.

Projekt dotyczący utworzenia Spółdzielni Socjalnej „STARACHOWICZANKA” w grudniu 2016 r. złożony został do Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, za pośrednictwem którego samorządy ubiegały się o grant w wysokości blisko 100 tys. zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Jak informuje Jarosław Kuba z Kielecko - Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, wniosek złożony przez Starachowice był najlepiej napisany spośród wszystkich jakie wpłynęły.
- Wniosek został najwyżej oceniony w ramach naboru jaki organizowaliśmy dla podmiotów dopiero powstających. „Starachowiczanka” to pierwsza spółdzielnia socjalna, która powstała na terenie województwa w tym nowym, okresie programowania. Dbajcie o jakość, dbajcie o standardy bo spółdzielnia socjalna w niczym nie różni się od innych firm funkcjonujących na otwartym rynku pracy. Gratuluję i życzę powodzenia.

W maju 2017 roku Gmina Starachowice otrzymała informację o przyznaniu wnioskowanej kwoty - 100 tys. zł. na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego. Rozpoczęto proces rejestracji, w dniu 29 czerwca „Starachowiczanka” otrzymała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
-Bardzo się cieszę, że mogę dziś uczestniczyć w tym wydarzeniu. Wydarzeniu istotnym nie tylko dla powiatu i dla miasta, ale dla całego województwa świętokrzyskiego. Spółdzielnia Socjalna „Starachowiczanka” jest bowiem pierwszą w tym okresie programowania spółdzielnią socjalną, która powstała ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. - informuje Anna Górak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. - Spółdzielnia socjalna to efekt zaangażowania władz lokalnych miasta i powiatu jest to wynik z jednej strony ogromnej dbałości o prawidłowe funkcjonowanie miasta, o piękne otoczenie, ale też zainteresowanie tymi, którym los do tej pory nie sprzyjał. To tak, jak podanie pomocnej dłoni, tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Serdecznie gratuluję władzom powiatu i miasta tej decyzji.

13 lipca 2017 roku zawarto umowę dotyczącą przekazania przyznanego dofinansowania. Fundusze przeznaczono na zakup: samochodów, kos spalinowych, zamiatarek i innych narzędzi potrzebnych do pracy. Pracownicy Spółdzielni Socjalnej na początku swojej działalności zajmować się będą opróżnianiem koszy ulicznych i utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych. Spółdzielnia jest kontynuacją programu Klubu Integracji Społecznej prowadzonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Spółdzielnia na początku swej działalności zatrudniać będzie, na umowę o pracę 7 osób. Siedzibą spółdzielni jest Starachowickie Centrum Kultury, zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją, natomiast baza sprzętowa znajdują się na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

- Spółdzielnia na chwilę obecną liczy 7 i pół etatu. - informuje Jarosław Warszawa prezes spółdzielni Starachowiczanka. - Duże wyzwanie przed nami. Ale damy radę. Trzy razy w tygodniu planujemy opróżnianie koszy. Przystanki będą sprzątanie na bieżąco. Chcemy wyremontować i odmalować te najbardziej zniszczone. Na pewno dużo pracy przed nami.
Jeżeli ta formuła się sprawdzi Prezydent Miasta Marek Materek zapowiada dalszy rozwój „Starachowiczanki”, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i zwiększanie zatrudnienia.

Źródło: http://starachowice.eu/en/dla-mieszkanca/1983-spoldzielnia-socjalna-starachowiczanka-rozpoczyna-prace