Spotkanie inicjujące zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim

Data opublikowania:

Karolina Jarosz - Zastępca Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach

22 czerwca z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się spotkanie inicjujące zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, prywatnego i III sektora.

Celem współpracy jest stworzenie społecznie odpowiedzialnego terytorium, w którym możliwy jest rozwój sektora ekonomii społecznej w oparciu o ścisłą współpracę środowiska lokalnego. Partnerstwo przyniesie określone korzyści wszystkim uczestnikom dostarczając rezultaty, których nie osiągnąłby pojedynczy partner. Porozumienie to pewien rodzaj społecznego koła zamachowego, dzięki któremu każdy coś zyska, np. nowe miejsca pracy czy mniejsze zasiłki, wizerunek społeczny i korzystny produkt czy usługę, większy dochód i pozycję na rynku społeczno-komercyjnym.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiając ofertę możliwości dla osób i podmiotów chcących rozwijać sektor ekonomii społecznej.

Uroczyste podpisanie porozumienia przewidziane jest na wrzesień br.

Galeria zdjęć

 • W trakcie spotkania
 • W trakcie spotkania
 • Karolina Jarosz - Zastępca Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
 • Karolina Jarosz - Zastępca Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach
 • Karolina Jarosz - Zastępca Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach
 • Karolina Jarosz - Zastępca Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach
 • Karolina Jarosz - Zastępca Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
 • W trakcie spotkania
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
 • Spotkanie inicjujące zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
 • Spotkanie inicjujące zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim
 • Spotkanie inicjujące zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim
 • Spotkanie inicjujące zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim
 • Spotkanie inicjujące zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim
 • Spotkanie inicjujące zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim
 • Spotkanie inicjujące zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim
 • Spotkanie inicjujące zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim
 • Spotkanie inicjujące zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim
 • Spotkanie inicjujące zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim
 • Spotkanie inicjujące zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim
 • Spotkanie inicjujące zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim
 • Spotkanie inicjujące zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim