Rozmawiali o projekcie „Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej"

Data opublikowania:

Karolina Jarosz i Piotr Żołądek

18 maja, obradowała pierwsza z czterech grup tematyczno-roboczych powołanych do realizacji projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". W spotkaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyli przedstawiciele centrów i klubów integracji społecznej, zakładów aktywizacji zawodowej oraz warsztatów terapii zajęciowej z całego regionu.  Obecny był także członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek oraz Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ wraz z dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Aleksandrą Marcinkowską oraz jej zastępcą Małgorzatą Muzoł.

Celem głównym projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna" jest rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej. Spotkanie miało na celu także utworzenie sieci współpracy, wymianę doświadczeń, znajdywanie obszarów problemowych oraz wypracowanie standardów usług świadczonych przez podmioty reintegracyjne na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obecny na obradach Piotr Żołądek zachęcał zebranych do współpracy oraz aktywności w realizacji programu: - Stanowicie państwo elitę osób, które rozumieją obszar polityki społecznej, a to gwarantuje, że nasze spotkania będą merytoryczne i dotkną niezwykle istotnych kwestii dla naszego województwa. Współpraca jest konieczna do zrozumienia istoty problemu i przekucia go w sukces. Nasze spotkania mają na celu wielopłaszczyznowe podejście do problemu ekonomii społecznej. Jest to bardzo trudny obszar działań, sama próba definicji ekonomii społecznej przynosi sporo trudności – powiedział Piotr Żołądek. – Myślę, że program „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna"  jest bardzo dobrze skonstruowany i przemyślany, został oparty na konsultacjach z akredytowanymi ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. Bez wątpienia będzie odpowiadał  na społeczne zapotrzebowanie – dodał.

Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego podczas spotkania poinformowała o celach grupy, są to działania z zakresu: zapewnienia spójności działań w sferze ekonomii społecznej, budowania marki ekonomii społecznej oraz podnoszenia kompetencji w tym obszarze. Realizacja projektu przewidziana jest na trzy lata z możliwością kontynuacji. Działania zostały podjęte w styczniu, kiedy to Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej zatwierdził program służący rozwojowi ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim.

Podczas spotkania pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ przedstawili harmonogram konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach 9. osi priorytetowej, poddziałań 9.1 oraz 9.2. Pozyskane z Unii Europejskiej fundusze w dużym stopniu wesprą działania rozwojowe ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z Kielc, Połańca, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Jędrzejowa oraz Skarżyska-Kamiennej. Łącznie w województwie funkcjonuje 47 podmiotów realizujących cele związane z reintegracją społeczno-zawodową.

www.wrota-swietokrzyskie.pl

Galeria zdjęć

  • Uczestnicy spotkania
  • Karolina Jarosz i Piotr Żołądek
  • Aleksandra Marcinkowska i Małgorzata Muzoł
  • Uczestnicy spotkania