Bez Barier z Ekonomią Społeczną

Data opublikowania:

Spotkanie "Bez Barier z Ekonomią Społeczną – Niepełnosprawność nie jest barierą” odbędzie się 9 czerwca w godz. 9.30 – 15.30 w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu. Wręczone zostaną m.in.certyfikaty Zakup Prospołeczny oraz ogłoszony konkurs tematyczny.

Spotkanie, o godz. 9.30 rozpoczną wystąpienia marszałka Adama Jarubasa i Piotra Żołądka, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

O godz. 9.45 odbędzie się projekcja filmu poświęconego spółdzielniom uczniowskim „Krok w dorosłość”. W bloku warsztatowym przewidziano m.in. warsztaty związane z profilaktyką uzależnień.

Przewidziano również wystąpienia zaproszonych gości:

  • „Motywacja do działania” – Adam Nyk, socjolog, twórca Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Warszawie, inicjator wielu akcji: „Nie biorę, jutro też nie wezmę,”, „Moda na niebranie”;
  • „Jak pokonywać bariery” – Marta Słomka, Fundacja na Rzecz Promocji Zdrowia Puls, mediator i pedagog.
  • „Sprawni niepełnosprawni” – Michał Szafrański, Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl

Spotkaniu towarzyszyć będzie występ Zespołu Inscenizacji Tanecznych "Uśmiech", warsztaty plastyczne z wykonywania lalek-motanek oraz pokazy naukowe. Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie kieleckich gimnazjów nr 4 i nr 15.