Innowacyjnie i kreatywnie podczas spotkania członków partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie starachowickim!

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

17 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbyło się pierwsze spotkanie członków partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie starachowickim, którego organizację wspierał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zaproszonych gości powitali Członkowie Zarządu Powiatu Starachowickiego: Monika Nowak i Andrzej Sendecki. Jarosław Warszawa, Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Starachowicki” przedstawił informację o powstającej Starachowickiej Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka”. Jest to spółdzielnia osób prawnych założona przez Miasto Starachowice i Powiat Starachowicki, której głównym profilem działalności będą usługi komunalne.

Tematem przewodnim spotkania była diagnoza potrzeb społecznych, która będzie podstawą do stworzenia spójnej wizji rozwoju usług społecznych, wyznaczenia kierunków rozwoju ekonomii społecznej oraz aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Po ciekawej, merytorycznej dyskusji, członkowie partnerstwa określili podstawowe kwestie społeczne, które powinny zostać ujęte w diagnozie, zasady i plan pracy partnerstwa.

W spotkaniu uczestniczyła „trójka murarska” opiekująca się powiatem starachowickim, w skład której wchodzą przedstawiciele ROPS i KOOWES. O dane statystyczne dotyczące powiatu starachowickiego zadbała Anna Górak, doradca ds. ekonomii społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, która przedstawiła również zebranym możliwości realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej. Kreatywne metody pracy warsztatowej zapewnił Jacek Gralczyk, mentor rozwoju lokalnego w Kielecko – Ostrowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Do dyspozycji członków partnerstwa pozostawał Marcin Marzec – doradca kluczowy w Kielecko-Ostrowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Galeria zdjęć

  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania
  • Powitanie gości
  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania