Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia

Data opublikowania:

Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia

W dniach 1-2 grudnia br. w murach Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga odbyły się Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej, które stworzyły możliwość poznania bogatej i zróżnicowanej oferty podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego, spotkań z ekspertami i wymiany doświadczeń w tej dziedzinie. Targi odwiedziło ponad 300 osób!

Przez dwa dni podmioty ekonomii społecznej, w tym: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, centra integracji społecznej oraz warsztaty terapii zajęciowej z całego województwa prezentowały na stoiskach swoje produkty i usługi. Ich katalog był bardzo zróżnicowany, dominowały jednak produkty świąteczne. Mieszkańcy naszego województwa mogli nie tylko podziwiać, ale również kupić niepowtarzalne ozdoby świąteczne, prawdziwe cudeńka, dzięki którym można było poczuć magię zbliżających się Świąt!

Podczas Targów swoje stoiska miały również dwa akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie, które otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion północny) i Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion południowy). Przedstawiciele OWES informowali zainteresowanych o działaniach związanych z ekonomią społeczną, podejmowanych w poszczególnych subregionach województwa.

Równolegle do kiermaszu, pierwszego dnia Targów odbyło się seminarium pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych. Możliwości i wyzwania”, które prowadził Cezary Miżejewski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Prezes Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), były wiceminister pracy. W tym samym czasie goście mieli także możliwość uczestniczenia w dwóch blokach warsztatowych: „Współpraca i innowacje społeczne - warsztaty kreatywnego myślenia” oraz „Ekonomia społeczna i biznes – współpraca czy konkurencja?”. Prowadzili je eksperci ekonomii społecznej, Jacek Gralczyk i Witold Ekielski.

Najważniejszym wydarzeniem drugiego dnia Świętokrzyskich Targów Ekonomii Społecznej była konferencja pod hasłem „Prospołeczne Świętokrzyskie”, którą zainaugurował marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.  W wydarzeniu uczestniczyli także: Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa, Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i jej zastępczyni Karolina Jarosz.

– Sama ekonomia społeczna jest dzisiaj dziedziną, która zaczyna się dynamicznie rozwijać w Polsce, zaczynamy dostrzegać, że pojawia się realna przestrzeń w gospodarce dla przedsiębiorstw zorientowanych na pomoc innym – podkreślił Adam Jarubas. - Firmy, które potrafią połączyć energię społeczną z zaangażowaniem osób, które chcą się dzielić i pracować dla dobra wspólnego mogą odnosić sukcesy – dodał. Przykładem są uhonorowani podczas spotkania liderzy ekonomii społecznej, promujący postawy prospołeczne oraz upowszechniający ekonomię społeczną w regionie.

Konkurs „Lider Ekonomii Społecznej" został rozstrzygnięty w trzech kategoriach: samorząd prospołeczny, biznes prospołeczny i przedsiębiorstwo społeczne. W pierwszej kategorii wyróżnienie otrzymały gminy: Bieliny oraz Starachowice, zaś zwycięzcą została gmina Łoniów. W kategorii biznes prospołeczny wyróżniona została firma TBM Sp. z o.o z Kunowa, natomiast pierwsze miejsce zajęła firma ZPUE S.A z Włoszczowy. Najlepszym przedsiębiorstwem społecznym okazał się: „Allozaur" Sp. z o.o. z Bałtowa. Wyróżnienia otrzymały spółdzielnie socjalne: „Tropem Przygody" z Kielc i „Dziecięcy Świat" z Mściowa w gminie Dwikozy. 

Podczas konferencji zostały również przyznane certyfikaty – znaki promocyjne dla podmiotów ekonomii społecznej, których produkty wyróżniają się wysoką jakością. Kapituła certyfikująca pozytywnie zarekomendowała 4 podmioty: Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie, Fundację „Możesz Więcej" w Bilczy oraz Fundację „Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nagrody wręczyli marszałek Adam Jarubas oraz Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Konferencji towarzyszyły wystąpienia i prelekcje wielu znamienitych gości i ekspertów ekonomii społecznej: prof. nadzw. dr hab. Mirosława Grewińskiego, prorektora WSP im. J. Korczaka, który przedstawił zależności i wzajemne relacje pomiędzy polityką społeczną, ekonomią społeczną i CSR oraz Piotra Stronkowskiego, który podkreślił rolę wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej i administracją publiczną. Ks. dr Stanisław Słowik przedstawił sposób funkcjonowania Rady  Zatrudnienia Socjalnego, a dr Danuta Witczak – Roszkowska podsumowała Dni Ekonomii Społecznej na kieleckich uczelniach wyższych, które miały miejsce w listopadzie br. Z kolei Tomasz Janusz, wicedyrektor Departamentu Polityki Regionalnej poruszył temat finansowania ekonomii społecznej. Ważne słowa wypowiedziała także, Karolina Jarosz, zastępca dyrektora ROPS, prowadząca spotkanie. - Ekonomia społeczna w znacznym stopniu może przyczyniać się do rozwoju naszych gmin, powiatu i całego regionu, może stać się jednym z narzędzi do rozwiązywania problemów społecznych, a na pewno do ich zminimalizowania. Dzięki realizacji tego projektu uda się rozwinąć sektor ekonomii społecznej poprzez upowszechnianie i budowanie współpracy wielosektorowej - zaznaczyła. Wystąpienia ekspertów stały się impulsem do ciekawej dyskusji, która miała miejsce na zakończenie konferencji. 

Dużych emocji dostarczyła gościom etiuda „Magiczne słowa” wykonana przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. Parafrazując słowa piosenki Czesława Niemena, towarzyszącej ich wystąpieniu: mocno wierzymy, że ludzi dobrej woli jest więcej i że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim!

Zapraszamy za rok!

Lista podmiotów, które prezentowały swoją ofertę podczas tegorocznych Świętokrzyskich Targów Ekonomii Społecznej:

 1. Fundacja „Pomocna Dłoń”.
 2. Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur” Sp. z o.o.
 3. Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody”.
 4. Spółdzielnia Socjalna „Pod Jodłami”.
 5. Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie.
 6. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie.
 7. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.
 8. Warsztat Terapii Zajęciowej przy specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jędrzejowie.
 9. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach.
 10. Warsztat Terapii Zajęciowej przy TWRP „Wszechnica Konecka” w Końskich.
 11. Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach (organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej).
 12. Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach (organizator: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie).
 13. Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich (organizator: Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski w Kielcach.
 14. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie (organizator: powiat starachowicki).
 15. Uzdrowisko Busko - Zdrój S.A.

Galeria zdjęć

 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia
 • Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia