Relacja z warsztatów wyjazdowych do Wielkopolski

Data opublikowania:

Uczestnicy warsztatów wyjazdowych

W dniach 23 – 25 listopada 2016 r. w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” kilkadziesiąt przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej udało się z wizytą do Wielkopolski. Celem warsztatów wyjazdowych było poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz systemu wsparcia i współpracy pomiędzy instytucjami życia publicznego, społecznego  i gospodarczego na rzecz sektora ekonomii społecznej.

Pierwszym punktem warsztatów była wizyta w spółdzielni socjalnej osób prawnych – Ośrodek Wypoczynkowy Klara w gminie Ślesin. Spółdzielnia zajmuje się prowadzeniem ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w Wąsoszach. W przyszłości zamierza także prowadzić ośrodek całodobowej opieki dla osób starszych.

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się wizytą w Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, która powstała w odpowiedzi na rosnące problemy społeczne okresu transformacji. Barbara i Tomasz Sadowscy pragnęli stworzyć środowiska, struktury społeczne, w których „zapomniani oraz niechciani” członkowie społeczeństwa polskiego mieliby szansę rozwoju osobistego i społecznego. Ta misja „Barki” zaowocowała utworzeniem alternatywnego systemu pomocy, który skupia ludzi  z grup zaniedbanych społecznie, umożliwiając im odbudowanie własnej tożsamości, szeroko pojęte kształcenie i odnalezienie się w nowej rzeczywistości społeczno - ekonomicznej.

W 1989 tych dwoje psychologów założyło pierwszy dom Barki w opuszczonym budynku szkoły we Władysławowie (na zachód od Poznania, zamieszkując początkowo z 25 „rozbitkami życiowymi”. Pierwsza Wspólnota we Władysławowie stała się odskocznią do rozwoju ruchu pomocy wzajemnej obejmującego nie tylko potrzebujących ale także nieformalne grupy obywateli oraz organizacje pozarządowe z kraju i z zagranicy.

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Podczas spotkania uczestnicy skorzystali z warsztatu nt. możliwości franczyzy społecznej.

Kolejny punkt programu to wizyta w Darzyborze - Stowarzyszeniu Pogotowie Społeczne i Centrum Integracji Społecznej. Stowarzyszenie prowadzi m.in. hostel dla osób bezdomnych, sklep z odzieżą używaną, świetlicę socjoterapeutyczną, rodzinną poradnię psychologiczną.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z możliwościami wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym i aktywizacji społeczności lokalnych w zakresie minimalizowania zjawiska wykluczenia społecznego.

Dzień zakończył się zwiedzaniem Starego Rynku w Poznaniu.

Trzeci dzień warsztatów to wizyta w QQryku w Kórniku, spółdzielni socjalnej. Dzieci, dorośli i rodziny mają możliwość spędzenia czasu w sympatycznej rodzinnej kawiarni, odpoczynku w wygodnym lazy roomie, skorzystania z czytelni z bogatą ofertą książek oraz wzięcia udziału w warsztatach i kursach o różnorodnym profilu. Dzieci mogą skorzystać z atrakcyjnej sali zabaw, wziąć udział w warsztatach i kursach (np. kursach językowych, warsztatach plastycznych, zajęciach rozwijających motorycznie).  QQ!ryku jest też idealnym miejsce do zorganizowania imprez urodzinowych dla pociech – pełnych zabawy i ciekawych animacji. Cele społeczne spółdzielnia realizuje poprzez tworzenie przyjaznych miejsc pracy, otwartych na osoby, które z różnych powodów mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość pozyskania informacji nt. partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji obywatelskich i sektora prywatnego.

Ostatnim punktem warsztatów była wizyta i warsztaty w spółdzielni osób prawnych: Razem do sukcesu w Kramsku. Spółdzielnia Socjalna Razem do sukcesu powstała w 2011 roku. Tworzą ją dwa podmioty prawne: Gmina Kramsk oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk. Główną działalnością są usługi cateringowe. Spółdzielnia ma zamiar rozwijać się i rozszerzyć działalność o usługi opiekuńcze.

Galeria zdjęć

 • Ośrodek Wypoczynkowy Klara
 • Uczestnicy warsztatów wyjazdowych
 • Warsztaty w Ośrodku Wypoczynkowym Klara
 • Fundacja Wzajemna Barka
 • Fundacja Wzajemna Barka
 • Fundacja Wzajemna Barka
 • Fundacja Wzajemna Barka
 • Fundacja Wzajemna Barka
 • Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne
 • Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne
 • Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne
 • Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne
 • Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne
 • Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne
 • Zwiedzanie Starego Rynku w Poznaniu
 • Zwiedzanie Starego Rynku w Poznaniu
 • Zwiedzanie Starego Rynku w Poznaniu
 • Zwiedzanie Starego Rynku w Poznaniu
 • Zwiedzanie Starego Rynku w Poznaniu
 • Spółdzielnia socjalna QQryku w Kórniku
 • Spółdzielnia socjalna QQryku w Kórniku
 • Spółdzielnia socjalna QQryku w Kórniku
 • Spółdzielnia socjalna QQryku w Kórniku
 • Spółdzielnia socjalna QQryku w Kórniku
 • Spółdzielnia socjalna QQryku w Kórniku
 • Spółdzielnia socjalna QQryku w Kórniku
 • Spółdzielnia socjalna QQryku w Kórniku
 • Spółdzielnia socjalna Razem do sukcesu w Kramsku
 • Spółdzielnia socjalna Razem do sukcesu w Kramsku
 • Spółdzielnia socjalna Razem do sukcesu w Kramsku